Nyheter

Slik blir årets utgave av TV-aksjonen i Moss

Heller ikke i år blir det noen bøssebærere i kommunen.

Moss har en egen kommunekomité med ansvar for TV-aksjonen. Fra venstre: Gerd Louise Molvig, Torill Sørenssen, Anne-Kirsten Upsaker, Tor Petter Ekroll (leder), Camilla Velle, Amber Khan og Kristin Utakleiv. Ida Madelen Moe var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober. Før det blir det en rekke aktiviteter og muligheter til å donere penger i Moss. Men du kommer ikke til å få noen bøssebærere på døra.

Det samme var tilfellet i fjor. Årsaken var koronapandemien. Nå har samfunnet åpnet opp. Lørdag 25. september ble de nasjonale smitteverntiltakene fjernet.

Likevel kommer det ikke til å gå noen bøssebærere under årets TV-aksjon heller.

– Vi er én av få kommuner i Norge som ikke kommer til å gå dør til dør i år, bekrefter Tor Petter Ekroll (Sp), varaordfører og leder for kommunens TV-aksjonskomité.

Trolig kommet for å bli

I stedet vil innsamlingen i all hovedsak skje elektronisk. Allerede på fredag åpner de digitale bøssene i Moss. De holdes åpne helt fram til 7. november. Vipps, SMS, telefon og bankoverføring er også noen av donasjonsmetodene som tilbys.

– Det blir færre og færre kontanter. I fjor fant vi ut at det var en ypperlig anledning til å bruke digitale bøsser, og erfaringene fra da er gode, sier Ekroll.

Det ligger an til at dette blir normalen framover. Altså at det ikke vil gå bøssebærere under fremtidige TV-aksjoner i Moss heller.

– Vi skal se på hvilke erfaringer vi sitter igjen med etter fjorårets og årets TV-aksjon, men vi mener dette er den nye måten å gjennomføre aksjonen på. Slik situasjonen er nå, vil jeg tro vi gjennomfører digitalt neste gang også, sier Ekroll.

Barneekteskap er et stort problem, som særlig rammer barn i fattige land.

—  Tor Petter Ekroll, leder av kommunens TV-aksjonskomité

Her kan du gi kontanter

Det blir likevel mulig å støtte årets TV-aksjon med kontanter. Det vil bli satt ut bøsser på kommunetorgene (Bylab) i Moss sentrum og Kambo (på sistnevnte sted fra 21. oktober), samt på bibliotekene i Moss og Rygge.

Moss og Rygge Soroptimistklubb vil også stå med bøsser om bord Bastø Fosen den 24. oktober mellom klokken 11.00 og 15.00.

I tillegg vil den røde varebilen til Fellesskap på hjul kjøre rundt i kommunen for å treffe dem som av ulike årsaker ikke har anledning til å komme seg til en bøsse, men likevel ønsker å støtte årets TV-aksjon uten å sende penger elektronisk. Det skjer 18. og 19. oktober.

Kristin Utakleiv, leder av Moss i sentrum og komitémedlem for den lokale TV-aksjonen, påpeker at det dessuten vil være mulig å støtte innsamlingen under Verdifestivalen på søndag og ved enkelte, lokale serveringssteder under den kommende «mat til 100-lappen»-kampanjen i hele neste uke.

Dette skal pengene gå til

Årets TV-aksjon er til inntekt for Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Slagordet er «Barn, ikke brud».

Arbeidet er rettet mot de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

– Barneekteskap er et stort problem, som særlig rammer barn i fattige land, sier Ekroll, som mener årets tema er svært viktig.

– Fattigdom gjør at enkelte foreldre selger barna sine, legger partifelle og komitémedlem Gerd Louise Molvig til.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden, ifølge Plan International Norge. Årets innsamlede penger skal blant annet bidra til at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, samt at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort.

Håper på gavmilde mossinger

Moss har en egen kommunekomité med ansvar for TV-aksjonen. De har engasjert frivilligheten i Moss for å bidra med innsamlingen til kampen mot barneekteskap.

Komiteens medlemmer tror ikke det blir vanskelig å motivere mossinger og nordmenn for øvrig til å støtte årets innsamlingsformål. Komitémedlem Torill Sørenssen tror årets tema særlig vil appellere til de unge – som allerede har vist et stort engasjement i for eksempel klimasaken. Hun håper de kan påvirke foreldrene sine til å støtte årets aksjon.

– Vi har allerede en del unge kvinner som blir hørt i den offentlige debatten, som Malala og Greta Thunberg, sier hun.

– Vi har allerede sett at dagens ungdom er utrolig oppegående. Jeg har tro på framtida, legger Kristin Utakleiv til.

De siste årene har det hvert år blitt samlet inn rundt 250 millioner kroner til TV-aksjonen i Norge. I fjor kom over 1,9 millioner av de kronene fra Moss.

Utakleiv mener det er et godt bevis på hvor gavmilde nordmenn er.

– Vi har en god tradisjon på veldedighet i Norge, også til saker utenfor våre landegrenser. Det har blitt en del av DNA-vårt, sier hun.

---

TV-aksjonen

  • TV-aksjonen til NRK har vært arrangert hver høst siden i 1974 og regnes som verdens største dugnad (målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode).
  • Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.
  • TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.
  • Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

---