Nyheter

Nå har over 80 prosent av innbyggerne i Moss fått koronavaksine

Den høye andelen vaksinerte gjør at stadig færre mossinger blir alvorlig syke av covid-19, melder kommuneoverlegen.

Tirsdag 5. januar 2020 kom koronavaksinen til Moss. Vernepleier Vivian Sandvold ved Orkerød sykehjem fikk æren av å sette den første sprøyta. Vaksine. Koronavaksine. Covid-19. Koronaviruset.

Tirsdag publiserte kommunen en fersk risikovurdering av koronaviruset i Moss. Der kommer det fram at 70,3 prosent av innbyggerne nå er fullvaksinerte, mens 80,4 prosent har fått én dose.

Hvis man kun regner med dem over 15 år er andelen henholdsvis 84,9 og 92,9 prosent.

Uvaksinerte barn dominerer smittestatistikken

De siste to ukene har 48 personer i Moss fått påvist covid-19. Av disse var litt over halvparten uvaksinerte, mens omtrent en fjerdedel var fullvaksinerte.

Ingen innbyggere over 70 år har fått påvist covid-19 de siste par ukene. De aller fleste smittede er barn, særlig i aldersgruppen 10 til 19 år. Over halvparten av de smittede tilhører denne aldersgruppen.

Nesten 30 prosent av smittetilfellene hadde ukjent smittevei. Kun 2 av 48 knyttes til reise.

Den siste uka har færre personer testet seg, noe som gjenspeiler en nedgang i forekomsten av smittetilfeller. Mens det i uke 38 ble gjennomført 769 tester, sank antall tester til 480 i uke 39.

Vurderer situasjonen som håndterlig

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forventer at smittetrykket holder seg stabilt eller øker de neste ukene.

– Grunnet økende vaksinasjonsdekning, er risikoen lav for at mange skal bli alvorlig syke. Kommunen har god kapasitet til testing og smittesporing, og forventet sykdomsbyrde for de kommende ukene vurderes som håndterlig, skriver kommuneoverlegen i den ukentlige risikovurderingen.

Slik situasjonen er nå, ser han ingen grunn til å innføre noen lokale smitteverntiltak. Han mener kommunen har god beredskap for å slå ned eventuelle utbrudd.

– Det er likevel viktig at situasjonen følges nøye, skriver kommuneoverlegen.