Nyheter

Lokal velforening inviterer til åpent innbyggermøte med Bane NOR og Statens vegvesen

Skal fortelle om arbeidene med jernbaneutbyggingen og riksvei 19.

Ekholt Velforening vil rette oppmerksomheten mot samferdselsprosjektene i nabolaget. Her fra jernbaneutbyggingen sør for den nye Carlbergtunnelen.

Onsdag 13. oktober avholder Ekholt Velforening sitt første ordinære årsmøte etter stiftelsesmøtet for ett år siden. I forkant av dette blir det arrangert et åpent innbyggermøte om to store saker som opptar beboerforeningen i søndre bydel: jernbaneutbyggingen gjennom nærmiljøområdet sør for beboelsesområdet på Ekholt og riksvei 19-alternativet Kleberget-Årvoll.

Møtet vil starte med en orientering om byggingen av Carlberg-tunnelen og den nye undergangen på Larkollveien sør for Bredsand. Orienteringen vil bli holdt av Bane NOR. Knuseverk, spunting og tunnel er noen av temaene som forventes å tas opp.

Deretter vil Statens vegvesen, ved enten planleggingsleder Jon Rabben Lundby eller prosjektleder Kari Floten, fortelle litt om utredningen av riksvei 19-alternativet gjennom Ekholt. De deltar digitalt.

– Deler av traseen er tiltenkt å gå i dagen over Ekholt, hvilket bekymrer mange av innbyggerne her. Velet vil følge nøye med på utviklingen av utredningsprosessen av ny riksvei 19 i Moss, opplyser Karine Westerveld i velforeningen.

Møtet avholdes i aulaen «Gullfunnet» på Rygge ungdomsskole fra klokken 18.00. Det er åpent for alle og det blir ifølge arrangøren anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.