Nyheter

Bok om kvikkleire avdekker nye sammenhenger

Torsdag ettermiddag ble boka «Kvikkleire - Farlige teorier» lansert på Moss bibliotek. Et helt kapittel i boka er viet jernbaneutbyggingen i Moss og mulige konsekvenser av denne.

Moss. Kransen. Fjordveien. Bane NOR. Jernbane. Dobbeltspor. Grunnforhold. Kvikkleire. Flyfoto. Drone.