Nyheter

Nå er snart alle flyktningene Norge evakuerte fra Afghanistan videresendt fra Nasjonalt ankomstsenter – men noen må vente i asylkø

De siste ukene har det vært ekstra givende å jobbe på det nasjonale ankomstsenteret, ifølge UDIs stedlige representant.

Sivile Afghanere blir evakuert ut av Kabul i Afghanistan

Da USA og deres allierte trakk seg ut av Afghanistan, prøvde mange afghanere å flykte landet. Norge evakuerte i underkant av 900 av dem. Flesteparten barn.

Mange endte opp på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

– Det er mye liv og leven på ankomstsenteret om dagen. Vi har aldri hatt så mange barn her, forteller Knut Jostein Berglyd, UDIs stedlige representant på ankomstsenteret.

Ifølge han har det gått veldig bra å huse dem.

– Inntrykket mitt og til de andre ansatte er at dette er veldig takknemlige folk å jobbe med. De har vært en veldig fin, sympatisk og rolig gjeng. Det er en stor kontrast å komme fra krigsherjede Afghanistan til Råde, sier han.

Det har også vært ekstra givende for de ansatte å jobbe på ankomstsenteret den siste tiden, ifølge Berglyd.

– De føler de er med på noe litt utenom det vanlige. De har et varmt hjerte og har bretta opp ermene for å få unna dette. De har virkelig stått på, sier han.

Ankomstsenteret ble kun gjort tilgjengelig for afghanere

Den opprinnelige planen var at samtlige afghanere som kom til Norge skulle til ankomstsenteret i Råde. Normalt sett har de rundt 1 000 sengeplasser ved full kapasitet. På grunn av smittevernhensyn og inndeling av kohorter, har de derimot måtte kutte dette ned til i overkant av 200 sengeplasser. Det var langt fra nok.

– Antallet flyktninger ble mye større enn man hadde forutsett, forteller Berglyd.

De fleste ble derfor innlosjert på Oslofjord Convention Center (OCC) i Stokke. Etter hvert som flyktninger ble sendt videre fra Råde, kom stadig nye fra Stokke. Mens dette pågikk, fikk ingen andre flyktninger bosette seg på ankomstsenteret. De ble kun registrert og sendt videre til Kasper transittmottak i Våler.

Fra og med torsdag denne uka ble ankomstsenteret åpnet for alle nasjonaliteter igjen. I dag gjenstår rundt 80 afghanske flyktninger der. Berglyd antar at de siste evakueringsflyktningene har forlatt ankomstsenteret i løpet av neste uke eller den nærmeste tiden.

Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver i UDI og direktoratets øverste koordinator på Ankomstsenter Østfold.

Ingen positive koronatester

Samtlige flyktninger som Norge evakuerte fra Afghanistan, ble testet for covid-19. Det skjedde både ved ankomst til Gardermoen og 10 dager senere.

– Vi var veldig spente på om noen ville teste positivt. Til slutt viste det seg at ingen gjorde det. Det er vi utrolig glade for. Vi antar en del allerede har blitt vaksinert eller smittet før de kom til Norge, sier Berglyd.

Noen av flyktningene hadde likevel andre helseutfordringer, som måtte håndteres etter ankomst til Norge. Blant annet var enkelte gravide.

– Det har vært noen helseutfordringer, men de det gjelder har blitt tatt hånd om, enten på ankomstsenteret eller sykehuset, sier Berglyd.

Flyktninger i shuttletrafikk mellom Stokke og Råde

Siden fredag forrige uke har han og mange av de andre ansatte på ankomstsenteret fått en ny utfordring. De fikk nemlig beskjed om å sjekke rundt 600 Afghanistan-flyktninger som oppholdt seg i Stokke for tuberkulose, samt å tilby dem koronavaksine.

Siden 10. september har dermed 50 til 75 flyktninger daglig blitt fraktet over Oslofjorden til Råde. Denne logistikkoperasjonen er ventet å fortsette utover i neste uke.

– Dette betyr at overføringsflyktningene som bor i Stokke er screenet før de sendes til kommunene. Da slipper kommunene å gjøre den jobben selv, forteller Berglyd.

Det er en egen avdeling fra Sykehuset Østfold som gjennomfører tuberkulosetestingen. Kommunehelsetjenesten i Råde tilbyr koronavaksinen, som de fleste flyktningene har takket ja til, ifølge Berglyd.

Evakuerte rundt 200 flyktninger de ikke visste hvem var

De fleste personene som Norge evakuerte fra Afghanistan var overføringsflyktninger, også kjent som kvoteflyktninger. Dette er afghanere som norske myndigheter hadde håndplukket og som hadde fått oppholdstillatelse allerede før de kom til Norge, deriblant folk som hadde jobbet på den norske ambassaden, samt deres nærmeste familie.

Resten, omtrent et par hundre personer, hadde ikke blitt forhåndsgodkjent. Dette inkluderer 28 barn, som kom uten foreldre, som forsvarspersonell hadde tatt med under evakueringen. Alle som ikke var overføringsflyktninger anses nå som ordinære asylsøkere. Samtlige har vært innom det nasjonale ankomstsenteret i Råde.

– Det var veldig utfordrende å få oversikt i starten. Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI begynte å kartlegge ID-en til disse personene i hovedsak etter ankomst, på grunn av den kaotiske situasjonen på flyplassen i Kabul, forteller Berglyd.

– Har dere oppdaget noen som egentlig ikke skulle vært i Norge?

– Det vet vi ikke før de har gått gjennom hele asylprosessen, men alle asylsøkere som kommer til Norge blir grundig sjekket for ID og bakgrunn, svarer han.

I disse dager blir de sendt ut til ulike asylmottak i landet, hvor de avventer intervjuer med UDI.