Nyheter

Mossing og tidligere diplomat er bokaktuell

Mossingen Carl Schiøtz Wibye har lagt bak seg en lang karriere i utenrikstjenesten, og utga i 2017 boken «Terrorens rike» etter å ha vært ambassadør i Riyadh fra 2009 til 2014. Nå har han skrevet nok en bok, denne gang om den europeiske sivilisasjon - sett fra et østeuropeisk og balkansk perspektiv.

Carl Schøitz Wibye er født og oppvokst i Moss, og har flere tiårs erfaring fra utenrikstjenesten. Nå har han skrevet en bok om Polen, Serbia og Nord-Makedonia.

Wibye er født og oppvokst på Krossern i Moss, og flyttet tilbake til hjembyen etter omtrent 40 år i utenrikstjenesten. Med førstehånds kunnskap fra Polen, Serbia og Nord-Makedonia, har han nå skrevet boken «Et vaklende Europa».

I tillegg til å gi verdifull innsikt i disse landenes historier, politikk og identiteter, belyses også landenes nåværende forhold til den europeiske union – ispedd kuriøse personlige historier.

Lang fartstid i utenrikstjenesten

Wibye, som har befalsutdannelse fra Hærens ingeniørkorps og sivilingeniørstudier fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, startet sin karriere i utenrikstjenesten i 1974. Attpåtil har han en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Mossingen har blant annet vært utstasjonert i Warszawa i Polen, Beograd i Serbia, Bern i Sveits, Kairo i Egypt og Teheran i Iran.

I tillegg har Wibye vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet – hvor han arbeidet med økonomiske spørsmål, forskningssamarbeid og energispørsmål – samt ambassadør i Skopje i Nord-Makedonia og Riyadh i Saudi-Arabia.

For den lange tjenesten ble Wibye i 2005 utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden samt til kommandør i 2010.

Dette er områder som har ligget på grensen mellom øst og vest, og enten har vært midt i stormens sentrum eller neglisjerte perifere land.

—  Carl Schiøtz Wibye, forfatter og tidligere diplomat

Fascinerende land

Wibye legger ikke skjul på at Øst-Europa og Balkan er to geografiske områder han finner spesielt spennende:

– Øst-Europa og Balkan er fascinerende. Dette er områder som har ligget på grensen mellom øst og vest, og enten har vært midt i stormens sentrum eller neglisjerte perifere land. Dette har preget landenes historier og politiske landskap.

Da Wibye ble stasjonert ved ambassaden i Warszawa, var Polen ved et brytningspunkt. Landet som hadde blitt påtvunget kommunisme i etterkant av Jalta-konferansen i 1945, ble dermed en marionettstat av Sovjetunionen. Men på syttitallet blomstret opposisjonen mot Moskva, og det var ikke mange år før Solidaritet, med Lech Walesa som frontmann, vokste fram.

– Hvis du hadde spurt en polakk på syttitallet om deres identitet, ville vedkommende først og fremst sagt at han var polakk og deretter katolikk. På tredje plass hadde han på et nølende vis nevnt kommunist, påpeker Wibye.

For nordmenn er det viktig å huske på at disse landene i århundre har vært buffersonen mellom øst og vest.

—  Carl Schiøtz Wibye, forfatter og tidligere diplomat

En buffersone for Vesten

Wibye forteller videre at han bestemte seg for å skrive en bok om nettopp Polen, Serbia og Nord-Makedonia fordi det er lite litteratur å oppdrive om disse landene. Dessuten er det en risiko for at nordmenn kan få et unyansert syn gjennom mediene.

– For nordmenn er det viktig å huske på at disse landene i århundre har vært buffersonen mellom øst og vest. For eksempel var det Balkan som var førstelinjen under migrasjonskrisen i 2015, mens Angela Merkel satt i Berlin og uttalte «wir schaffen das» (vi klarer dette). Det er deres syn på slike problemer, og Europas fremtid som sådan, jeg prøver å belyse i denne boken, understreker han.

Hviler ikke på laurbærene

Etter at hans siste utstasjonering i Saudi-Arabia ble avsluttet i 2014, og pensjonisttilværelsen var et faktum, skrev Wibye «Terrorens rike». Denne boken om handler skyggesidene ved den kongelige Saud-familiens styre av landet. Men selv om hans andre bok nå er blitt publisert, betyr ikke det nødvendigvis at han legger fra seg pennen med det første.

– En av grunnene til at jeg har skrevet disse bøkene, er at jeg ønsker å belyse saker som det er viktig å kaste lys over. Jeg vil at mine barn og barnebarn skal leve i en så fin verden som mulig, men det er mange aktører som truer dette. I tillegg er det vitalt å se dagens realiteter fra et østeuropeisk og balkansk perspektiv, rett og slett for å forstå hva som foregår i disse landene.

– Hvordan blir sommeren din?

– For øyeblikket veksler jeg mellom å bo i Oslo og på Refsnes på Jeløya. Det blir en god del tid med mine barn og barnebarn. Ellers kommer jeg nok til å ta noen sykkelturer og padle en del kajakk, avslutter han.

«Et vaklende Europa» er utgitt av Document Forlag.