Nyheter

Nå skal også barn få koronavaksine i Moss

Men det gjelder ikke alle.

Etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) vil Moss kommune nå begynne å tilby koronavaksine til barn og ungdom. Det gjelder kun barn i alderen 12 til 17 år som har høy risiko for å bli alvorlig syke ved covid-19-smitte. Ifølge kommunen er det anslått at det bare finnes et 20-talls barn som faller inn under denne kategorien i Moss.

Det er foreløpig ikke åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene.

Starter opp med en gang

Vaksineringen er, som ved voksne, frivillig. Det er barnas foreldre eller foresatte som må godkjenne den. De bes kontakte barnets fastlege og be om at det sendes henvisning på e-link til vaksinesenteret. Vaksinesenteret kan ikke ta imot direkte henvendelser om slik vaksinering fra foresatte, opplyser kommunen.

Barna vil ikke havne i noen vaksinekø. I stedet vil de vaksineres fortløpende, parallelt med de øvrige gruppene av befolkningen.

– Så fort vaksinesenteret mottar henvisning fra fastleger, innkaller de barna til vaksinering, forklarer Renate Holtet, kommunikasjonsrådgiver i kommunen.

Barna vil motta vaksinen fra BioNTech/Pfizer, som er godkjent for barn fra 12 år.

Disse barna kan få vaksinen

Tilbudet gjelder først og fremst barn og ungdom som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.