Nyheter

Bekymret for at mange deltidsstillinger i helsesektoren fører til at nyutdannede bytter beite

Gjennom Arbeiderpartiets 100-dagersplan, skal det satses stort på «heltidskultur». Det er det behov for i Moss, mener LO og Fellesforbundet.

Mandag formiddag deltok Kjersti Stenseng, partisekretær for Arbeiderpartiet, i et møte med Grete Olsen, leder for LO Moss og Omegn, Hilde Torgersen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss, Shakeel Rehman, gruppeleder for Moss Arbeiderparti og ordfører Hanne Tollerud.

Temaet var Aps valgkampløfte om å kutte ned på deltidsstillinger, særlig innenfor helsesektoren.

Blant annet ønsker de å satse videre på å skape et «seriøst arbeidsliv» med faste stillinger framfor midlertidige ansettelser. Dette er en del av det pågående arbeidet med å forme en «heltidskultur» i kommunene.

– Det å skape en «heltidskultur» innad i Moss kommune har vært høyt på dagsorden siden vi tok over i 2017. Viljen er der, men systemet jobber mot oss, understreker Tollerud.

Dette vil Ap

For et par dager siden lanserte Arbeiderpartiet, med inspirasjon fra USA, en ny 100-dagersplan. Dette innebærer en rekke ideer som skal bli prøvd gjennomført innen de hundre første dagene i posisjon – vel å merke om valget i september gir dem mulighet til å danne regjering.

– Det å skape en «heltidskultur» i en kommune tar lang tid, men det er veldig vanskelig å jobbe videre med dette når denne regjeringen sitter ved makten, sier Stenseng.

Sentralt i forslagene som skal bidra til å styrke satsingen på faste stillinger, foreligger det løfter om å fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser, forby innleie som fortrenger faste ansettelser og styrke retten til heltid i lovverket. I tillegg skal det utvikles en nasjonal modell for at helsefagarbeidere og lærlinger enklere skal få fast ansettelse.

– På landsbasis er rundt to tredjedeler av helsefagarbeidere deltidsansatte, og dette er i hovedsak kvinner, nevner Stenseng.

Viljen er der, men systemet jobber mot oss.

—  Hanne Tollerud, ordfører i Moss

Store kjønnsforskjeller

Det er noen bransjer hvor deltidsansettelse er mer fremtredende. Dette henger også i stor grad sammen med kjønn. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen menn fra 15 til 74 år som jobber deltid på 15,3 prosent. For kvinner er tallet i samme aldersspenn 34,9 prosent. Særlig innenfor helsesektoren, hvor andelen kvinner er om lag 90 prosent, er deltidsansettelser vanlig.

– Først og fremst er det kvinner som er ansatt i deltidsstillinger, og under pandemien har presset på helsesektoren økt ytterligere. Da hjelper det ikke at mange har deltidsstillinger. Dette skaper usikkerhet for mange og gjør at unge heller velger andre yrker. Men vi trenger sårt helsefagarbeidere og sykepleiere de neste årene, forteller Torgersen.

– I tillegg handler det om å kunne leve av jobben sin. Fulltidsansettelse er best på alle måter; både for arbeidstaker, arbeidsgiver og personer på sykehus eller sykehjem, tilføyer Olsen.

Rehman legger til at det har blitt jobbet målrettet for å bygge om en «heltidskultur» siden 2017, men at pandemien har stukket kjepper i hjulene for enda mer framgang på dette feltet.

– Et allerede skjørt system har blitt lagt under enda mer press siden pandemien brøt ut i mars i fjor. Det vi trenger nå er et strengere lovverk som spiller på lag med arbeidstaker og en bedre kommuneøkonomi istedenfor kutt, avslutter han.