Nyheter

Fraktet 94 flasker med udeklarert vin over norskegrensa - hevdet han ble lurt av GPS-en

Sa han ikke visste at han hadde krysset grensa før han passerte tollstasjonen.

Høsten 2019 var en mann fra Østlandet på vei hjem etter en tur i Frankrike. Der hadde han og ekssamboeren fylt opp bilen med til sammen 70,5 liter vin, fordelt på 94 flasker.

Mannen var klar over hvor mye vin de hadde med seg og at vinen var deklareringspliktig i Norge. Likevel erkjente han seg ikke skyldig da smuglingssaken kom opp i Søndre Østfold tingrett forrige måned. Årsaken var at han ikke mente smuglingen skjedde med vilje og hensikt.

Selv forklarte han at planen var å fortolle varene med Tollvesenets app da de nærmet seg norskegrensa. Dette sa han at ekssamboeren forsøkte, uten å lykkes. I stedet sovnet hun.

Påsto at han skulle returnere til grensa og fortolle varene etter å ha fylt bensin

Ifølge mannens forklaring begynte bensinlampa på bilen å lyse i nærheten av Strømstad. Han sa han ikke var kjent i området og brukte derfor GPS-en i bilen for å finne veien til nærmeste bensinstasjon. Han kjørte på GPS hele veien og visste ikke at bensinstasjonen han kjørte mot befant seg på norsk side av grensa, forklarte han videre. Han fastholdt også at han heller ikke la merke til noen skilt eller annen merking som indikerte at han var i ferd med å krysse grensa. Det skjedde over den gamle Svinesund-brua, like etter midnatt.

Først da han kjørte forbi den gamle tollstasjonen skjønte han at han hadde krysset over til Norge, forklarte bilføreren, som la til at misforståelsen kan ha skyldtes at han var sliten etter å ha kjørt bil i om lag 10 timer.

Planen var ifølge mannen å fylle bensin og deretter kjøre tilbake for å fortolle varene. Så langt kom han aldri. På vei til bensinstasjonen ble han nemlig stanset av en tollpatrulje.

Så uaktsomt at det lignet forsett

Tingretten stilte seg undrende til mannens forklaring.

De mente han måtte ha forstått at det ikke gikk an å kjøre forbi tollstedet for å fylle bensin, for deretter kjøre tilbake og fortolle varene. De syntes også det var rart at han ikke vekket passasjeren for å fullføre fortollingen via app.

De mente mannen hadde handlet grovt uaktsomt, og at «uaktsomheten må anses å ligge nært opp mot forsett».

– Det må utvilsomt betegnes som grovt uaktsomt dersom tiltalte kjørte helt til gamle Svinesund tollsted før han innså at han hadde krysset grensa. At han angivelig kun kjørte på GPS endrer ikke denne vurderingen, skriver de i dommen.

Tingretten bemerket også at både forsettlige og uaktsomme overtredelser av tollovens punkt om ulovlig vareførsel er straffbare.

Fikk halvert straff

Mannen ble dømt for ulovlig innførsel av 66 liter vin. Den resterende vinen fikk passasjeren beholde, som en del av kvoten hun hadde. Mengden ga en samlet avgiftsunndragelse på 7 225 kroner.

Retten mente dette normalt sett ville gitt en bot på mellom 20.000 og 25.000 kroner, i tråd med forelegget mannen ble utstedt, men nektet å godta. Den lange liggetiden hos politiet, på rundt 15 måneder, førte derimot til en halvering av straffen. Boten som mannen må betale endte opp på 12.000 kroner.

Vinen ble også inndratt.