Nyheter

Kasy Galgalo overtar for Finn A. Jensen i Moss KrF

Finn A. Jensen (54) skal ha permisjon fra sitt politiske verv som gruppeleder i Moss KrF. Han blir erstattet av Kasy Børve Galgalo (43), som da også tiltrer Moss formannskap.

I dag er Kasy Galgalo medlem i hovedutvalg for Plan, bygg og teknisk. Hun er også fylkessekretær i partiet.

Finn A. Jensen er en profilert KrF-politiker, og har vært et aktivt medlem i styringsflertallet i Moss. Tidligere var han representant i Rygge kommunestyre. Han jobbet hardt for å få etablert Fontenehuset; et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

– Jeg har fått økt ansvarsområde på jobben i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeidet tar så mye tid at det blir vanskelig å få utført de lokalpolitiske oppgavene godt nok. Jeg er overbevist om at Kasy Galgalo kommer til å gjøre en utmerket jobb i både formannskapet og som gruppeleder for Moss KrF. Vi har fått inn en del yngre medlemmer de siste par årene, og vi ser nå en positiv fornying av lokalpartiet, sier Finn A. Jensen.

– Gleder meg

– Jeg gleder meg til å fortsette som en del av posisjonen i Moss. Jeg kjenner godt til kommunen, blant annet gjennom mitt engasjement i hovedutvalg for Plan, bygg og teknisk. Det kommer til å bli spennende å tre inn i formannskapet, sier Kasy Galgalo.

Hun kommer opprinnelig fra Ullensvang i Hardanger, og bosatte seg i Moss i 2015. Hun har vært medlem i KrF lenge, og ble raskt engasjert i mossepolitikken.

– Jeg brenner for merkesakene til KrF, og vil spesielt legge vekt på arbeidet for barn og unge, sier Kasy Galgalo.