Nyheter

Mosseboka ut til skolene

“Boka “Moss som den er - og var” ble utgitt i forbindelse med byens 300 års jubileum i 2020. Nå skal forfatterne besøke samtlige skoler i Moss.

– Bakgrunnen er at vi ønsker at skoleelevene i Moss skal få et innblikk i lokalhistorien, med utgangspunkt i hvordan byen så ut i jubileumsåret. Boka gir et situasjonsbilde av samtlige bydeler i Moss ved inngangen til 2020, og har også kapitler om de tidligere Rygge-områdene Øreåsen, Ekholt og Årvoll, sier Kristian Hjortkær Hansen. Han er leder i Moss Historielag.

Besøker skolene

Moss Historielag skal nå gi samtlige skoler noen bokeksemplarer, og håper at det skal inspirere elever til å dukke ned i byens nære og eldre historie.

– Det blir opp til skolenes ledelse og lærere å finne ut hvordan boka kan brukes. Noen vil kanskje lage egne prosjekter om enkelte bydeler. Boka kan også gi grunnlag særoppgaver, og kanskje noen elever vil ta utgangspunkt i ett eller flere kapitler, og finne ut mer om det området de er interessert i, sier Oddvar Aasen, som har vært redaktør for bokprosjektet.

– Det er forfatterne, og andre som har deltatt i bokprosjektet, som i nær framtid kommer til å ta kontakt med henblikk på å besøke hver enkelt skole, sier Oddvar Aasen.


“Moss som den er – og var”

  • “Moss som den er – og var” er en samtidsbok fra Moss Historielag, som viser hvordan Moss så ut, rett før byen ble slått sammen med Rygge.
  • Boka kom ut i november 2019, og er ment som en historiebok for kommende generasjoner.
  • Arbeidet med boka var en stor dugnad i Moss Historielag.
  • 25 personer var engasjert i skriving, fotografering og salgsarbeid.---