Nyheter

Bomstasjonene ved Kambo har blitt skrudd av

Etter 20 år er det over for pengeinnkrevingen ved kommunegrensa til Moss.

Bomstasjonen nær kommunegrensa mellom Moss og Vestby. E6.

Fredag 14. mai klokken 12.00 ble de automatiske bomstasjonene på E6 Raukerud og fylkesvei 311 Kambo skrudd av for godt.

De ble satt opp i 2001 og er en av de eldste bomstasjonene fra Østfoldpakka i gamle Østfold fylke.

14. juni klokken 12.00 avsluttes også innkrevingen langs E18 på strekningene Momarken–Krosby og Krosby–Knapstad.

Bomstasjonen langs E6 drev opprinnelig med manuell pengeinnkreving. Her fra 2005.