Nyheter

- MDG setter riksvei 19 i spill

- Moss MDG vil ikke skrote en ny riksvei 19 gjennom Moss. Men vi vil nedskalere prosjektet til en tofelts vei, sier Benedicte Lund i en kommentar til at MDG sentralt har satt RV19 på en liste over 36 veiprosjekter som partiet vil skrote eller nedskalere i Norge. Saken ble først omtalt i VG.

Benedicte Lund er MDGs førstekandidat til årets stortingsvalg. Hun innrømmer at hun ikke er helt enig med de sentrale MDG-politikerne som har utarbeidet en lang liste med veiprosjekter som de enten vil skrote helt eller minimere.

– Jeg har kjempet innad i MDG for å finne en løsning på trafikksituasjonen i Moss, spesielt knyttet til ferjetrafikken og riksvei 19. Jeg hadde håpet at våre sentrale politikere ville ha vært litt tydeligere på hvilke løsninger vi faktisk går inn for.

– Og hva går dere inn for i Moss?

– Vi ønsker at RV19 blir nedskalert til en tofelts vei, i kombinasjon med en bypakke. Og veien må gå i tunnel helt fram til E6.

– Hva skal en slik bypakke inneholde?

– En bypakke må sikres finansiering fra staten, og må være med på å sikre bedre forhold for kollektivtransport og sykkelveier. Vi må skille mellom ferjetrafikken og den øvrige lokale trafikken, slik at det blir tryggere for myke trafikanter, sier Benedicte Lund.

– Setter Mossesamfunnet tilbake

– En ting er at MDG mener at riksvei 19 skal nedskaleres. Men dette vil partiet også ta med seg inn i eventuelle forhandlinger dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten. Det bidrar derfor i høyeste grad å sette hele Mossesamfunnet mange år tilbake i forhold til de nasjonale vedtakene regjeringen har fått på plass de siste årene og i Nasjonal Transportplan, som nylig ble lagt fram. Det forteller meg at MDG lever i en eventyrverden der de ikke vil forholde seg til virkeligheten. MDG har vist at de er gode til å yte press på sine forhandlingspartnere, blant annet i Oslo. Kommer partiet i posisjon til å forhandle om regjeringsmakt, ser jeg ikke bort fra at de vil få gjennomslag. Det er et scenario som er skremmende, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

– Hvordan tror du lokalsamfunnet i Moss vil reagere på MDG-utspillet?

– De fleste av byens innbyggere og næringslivet både i Moss og det øvrige Østfold vil opplagt reagere negativt. Mange vil nok velge bort MDG som et alternativ i høstens valg hvis dette blir stående, mener Tage Pettersen.

– Overraskende

– Dette var et overraskende utspill fra MDG. Det har vært en bred politisk enighet om en ny riksvei 19 gjennom Moss. Både lokalt, men også på Stortinget. Det er ikke bra at det blir sådd tvil om denne enigheten. Riksvei 19 er kommet med i Nasjonal Transportplan, og jobben framover er å få sikret at veiprosjektet kommer i gang, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Eirik Tveiten (Rødt) håper at utspillet fra MDG sentralt er uttrykk for en misforståelse.

– Moss MDG har vært med på den brede enigheten om å få en ny riksvei 19. Blant partiene i kommunestyret har det vært uenigheter om trasévalg, men det har vært samstemmighet om å bygge en ny vei fra ferjeleiet til E6. Hvis MDG begynner å rote dette til nå, og setter RV19-prosjektet i spill, vil partiet lett miste troverdighet i lokalmiljøet, mener Eirik Tveiten.

Tofelts bypakke

Nestleder Arild Hermstad i MDG sier at det er bred enighet i partiet om å skrote motorveiprosjektene.

– Vi vil ikke prioritere nye veistrekninger som fører til økt trafikk. En ny riksvei 19 gjennom Moss skal ikke fjernes fra Nasjonal Transportplan, men må endres til en tofelts vei. I tillegg må det legges opp til en bypakke som finansieres med statlige midler. Den skal sikre et bedre kollektivtilbud, støysikring og trygge myke trafikanter.

– Vil ikke en firefelts vei i tunnel fra ferjeleiet i Moss til E6 være veldig trygt? Og med en økende trafikkmengde over Oslofjorden, vil vel en tofelts vei bidra til å opprettholde trafikkproblemene i Moss?

– Jeg godtar ikke premisset om at trafikkmengden med ferjene skal øke. Målet er å få ned trafikkmengden, og få mer av godstrafikken over på bane og sjø. Derfor prioriterer vi også togbaner foran veier.

– Godstrafikken over Oslofjorden må vel gå under kategorien “sjøbasert”?

– Ja, men det viktigste er å få ned biltrafikken, og da må vi være ærlige nok til å fortelle hvordan dette best kan gjøres. Vi vil ikke prioritere en firefelts vei, som legger forholdene til rette for økt trafikkmengde, sier Arild Hermstad.