Nyheter

Nå er saken mot Halstein Sjølie berammet i retten

Rettssaken mot tidligere Mosseadvokat Halstein S. Sjølie er berammet til 21. september i Oslo tingrett. Tiltalen lyder på 133 millioner kroner i underslag og bedrageri.

Halstein Sjølie var advokat ved Advokathuset Liljedahl på Jeløy inntil politiet startet å etterforske ham.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim forteller at den omfattende saken er ferdig etterforsket, og er berammet til å vare i ti dager fra 21. september.

Periode på sju år

Han forteller at det har vært en komplisert sak å etterforske. Tiltalen omfatter omkring 133 millioner kroner i underslag og bedrageri. Økokrim har kommet fram til at den ulovlige virksomheten til Halstein Sjølie har vart i en periode på sju år. Siden aktivitetene har foregått i flere fylker, valgte Økokrim å legge saken til Oslo tingrett.

– Er det nok med ti dager?

– Dette er en særegen sak, og det er vanskelig å beregne hvor lang tid vi trenger. Men en del tiltaleposter er ganske klare, og på disse er det ikke behov for å bruke veldig mye tid i rettssalen, sier Geir Kavlie.

- Marianne Sjølie, som har jobbet sammen med ektemannen, er tiltalt for heleri. Men det er ennå ikke utferdiget en tiltalebeslutning mot henne. Hvorfor ikke?

– Vi har ikke konkludert når det gjelder saken til Marianne Sjølie. Det er for tidlig, sier Geir Kavlie.

– Henlegges

Advokat Henrik Bliksrud representerer Marianne Sjølie.

– Hvis Økokrim mener at hun har gjort noe straffbart, ville det vært naturlig at det kom en tiltale mot henne, slik at sakene kunne bli ført samtidig. Jeg har kontaktet Økokrim for må få opplysninger om status for hennes sak, men har ennå ikke mottatt noe svar. Jeg legger derfor til grunn at saken mot Marianne Sjølie henlegges, sier Henrik Bliksrud.

---

Fakta:

I september 2019 ble det avdekket at tidligere advokat Halstein Sjølie var under etterforskning for underslag av klientmidler.

To år etter kommer saken for retten; 21. september 2021.

I en tidlig fase av etterforskningen innrømmet Halstein Sjølie underslag av 30 millioner kroner, men tiltalen omfatter 133 millioner kroner i underslag og bedrageri.

Strafferammen for grove underslag og for grove bedragerier er seks års fengsel---