Nyheter

Erlend Wiborg sier fortsatt nei til innvandring

– Det er ingen tvil om at mange i innvandrermiljøet gir beng i smitteverntiltakene. Det må vi tørre å si høyt og tydelig, slik at innvandrerne blir ansvarliggjort i den alvorlige pandemisituasjonen vi fortsatt opplever, sier Erlend Wiborg (Frp).

Han siterer fra en forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viser at trangboddhet, lav utdannelse og arbeid i utsatte serviceyrker ikke forklarer den høye smitten og de høye innleggelsestallene blant innvandrere.

Hva er da årsaken til at smitten er høy i en del innvandrermiljøer?

– Religiøse forsamlinger og bryllupsfester med altfor mange deltakere gir god grobunn for smittespredning. Alle kan gjøre feil når de gjelder koronareglene, men når dette skjer flere ganger i de samme miljøene, så er det uansvarlig.

Men det gjelder vel også etnisk norske miljøer; blant annet i kristne menigheter?

– Ja. Vi har blant annet sett dette i Sarpsborg, og jeg har tatt like sterk avstand fra slike arrangementer, sier Erlend Wiborg.

Nei til flyktninger

37-åringen fra Moss er førstekandidat på Østfold Frps liste i Østfold, og han tar sikte på sin tredje periode som stortingsrepresentant. Selv om pandemien har ført til innvandringsstopp, mener Wiborg at spørsmål om innvandrere og flyktninger fortsatt vil bli en svært viktig del av årets valgkamp.

– Vi fikk strammet inn flyktningstrømmen da Frp satt i regjering. Det skjedde før Norge ble nedstengt. Men samfunnet vil etter hvert åpnes opp igjen, og da vil Norge fortsatt være et attraktivt land å flykte til. Vestland Arbeiderparti har nylig foreslått å ta inn 20.000 kvoteflyktninger de neste fire årene. Men de som ønsker seg langt flere flyktninger glemmer de som allerede er her, og som ikke blir godt nok integrert. I Moss ser vi barneskolebarn med hijab. Det har jeg lite sans for, for det symboliserer jenter uten frihet.

Hvor mange flyktninger vil du og Frp akseptere?

– Jeg vil ikke tallfeste det. Men det må være færrest mulig.

Hva med situasjonen i Moss?

– Moss har tatt imot mange flyktninger. Hvis det kommer nye flyktningstrømmer, er det andre kommuner enn Moss som bør stå i fremste rekke, mener Erlend Wiborg.

To mandater

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Frp 17,5 prosent av stemmene i Østfold, og sikret seg to stortingsrepresentanter. På landsbasis fikk Frp den gang 15,2 prosent oppslutning. I 2021 sliter partiet med å komme over ti prosent. I Østfold får Frp ofte høyere oppslutning enn på landsbasis, og på en meningsmåling fra Norstat i april i år oppnådde Frp 12,5 prosent i Østfold.

Hva er Østfoldmålet ved årets valg?

– Vi skal sikre to mandater.

Hva krever det av oppslutning?

– Vi må nok ha et sted fra 14,5 til 15 prosent. Det er absolutt innen rekkevidde.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) mener at Norges medlemskap i EØS vil bli et av de viktigste temaene i årets valgkamp. Er du enig?

– Nei! Jeg tror ikke at folk flest bryr seg så mye om EØS-systemet. De aller fleste er mer opptatt av de nære ting som berører hverdagen deres. Som hvor mye skatter og avgifter de blir pålagt. Hvordan veinettet og jernbanen fungerer. Er sykehus og omsorgstjenester gode nok. Denne type spørsmål angår folks hverdag, og det er slike spørsmål de også ønsker svar på i en valgkamp, tror Erlend Wiborg.

RV19 – uten bompenger

Vi må ta Frp-politikeren på ordet, og spør om hvor riksvei 19 gjennom Moss skal gå?

– Nå foreligger det flere alternativer til utredning. Men det er i alle fall helt uaktuelt å føre veien gjennom landskapsvernområdet i Rygge.

Vil du gå inn for at ferjeleiet flyttes til Kleberget, og at riksvei 19 går i tunnel fra Kleberget til Årvoll?

– Jeg kan ikke være bombastisk på stedsvalg. Men RV19 bør gå mest mulig i tunnel gjennom Moss. Så er det viktig at denne veien fullfinansieres av staten. Det er ikke mossingene som har bestemt at vi skal ha Bastøferja som en del av riksvei 19. Derfor blir det også feil å delfinansiere en ny RV19 med bompenger.

Penger fra oljefondet

Hva med jernbanesatsingen? Nå er det bestemt i Stortinget at det skal bygges en Nord-Norge-bane helt til Tromsø. Vil det stjele penger fra InterCity-satsingen, blant annet gjennom Østfold?

– Det spørs hvem som er i regjering når denne strekningen skal bygges. Noen politiske partier ser på vei- og jernbanebygging som utgifter. Frp ser på dette som investeringer. Gode veier og gode jernbaneløsninger gjør det lettere å frakte mennesker og varer gjennom landet, og er til fordel for både næringsliv og folk flest. Norge har penger nok til å fullføre hele togstrekningen fra Oslo til Halden. Og kan også bevilge penger fra oljefondet til togsporet i Nord-Norge. Vi må huske på at selv om det er brukt mange penger fra oljefondet til krisetiltak under pandemien, så har oljefondet økt kraftig i verdi.

Når det gjelder jernbanebygging har regjeringen glemt Østfold. Jeg ønsker et nytt togspor helt til Halden, og minstekravet er at det bygges en ny togtrasé til Fredrikstad i løpet av de seks neste årene. I nedre Glommaregionen er det båndlagt store arealer på grunn av den forventede jernbanesatsingen. Togprosjektet må gjennomføres, sier Erlend Wiborg.

Pensjon og feriepenger

37-åringen fra Moss leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, og har jobbet for å få slutt på dagens pensjonssystem, der pensjonene blir underregulert med 0,75 prosent i forhold til lønnsmottakerne.

– Her har vi jobbet sammen med SV for å stanse den uverdige behandlingen av landets pensjonister. Jeg er fornøyd med at vi har fått flertall for dette, og at pensjonistene også skal få kompensert for tapt kjøpekraft i 2020. Men vi ønsket også å løfte minstepensjonistene over EUs fattigdomsgrense på 247.000 kroner. Men da ble Frp og SV stående alene, forteller Wiborg.

Han har også engasjert seg i spørsmålet om feriepenger, og førte selv i pennen forslaget som vedtatt i Stortinget: De som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021 skal få opptjent feriepenger av dette, på lik linje med lønnsmottakere, slik at de har en inntekt å leve av til sommeren.

– Det er helt uakseptabelt at regjeringen prøver seg med en omkamp i dette spørsmålet. De som sliter mest må også få sikret seg økonomisk, mener Erlend Wiborg.

Statsråd?

På tross av misnøye med mange av regjeringens beslutninger, er Høyre fortsatt det partiet som Frp ønsker å styre landet sammen med. Erlend Wiborg mener det er helt uaktuelt å delta i en regjering der også Venstre og KrF er med.

Hvem blir hovedmotstander i valgkampen?

– Arbeiderpartiet. Dette er partiet som utgjør summen av partiene som sokner til venstre. Jeg kunne godt tenke meg å ha med Senterpartiet i en koalisjon med Høyre og Frp. Men Trygve Slagsvold Vedum har så langt valgt å samarbeide med Arbeiderpartiet, som igjen må søke støtte i kommunistpartiet Rødt, de grønne kommunistene i MDG og SV.

Arbeiderpartiets slagord «Nå er det vanlige folks tur» er tydeligvis noe som er klekket ut av et konsulentbyrå. Vanlige folk er mer opptatt av praktiske løsninger enn av teoretiske diskusjoner. En som har vært arbeidsløs lenge, vil ha en ny jobb og inntekt slik at det blir mulig å leve et godt liv. Da hjelper det ikke å legge på drivstoffavgiften slik at det blir enda dyrere å bruke egen bil for å skaffe seg en jobb, sier Erlend Wiborg.

Han har tro på at nye teknologiløsninger er den viktigste metoden for å løse klimaproblemer.

– Har du ambisjon om å bli statsråd hvis Frp kommer i regjeringsposisjon til høsten?

– Jeg brenner for politikk, og har naturligvis lyst på en politisk oppgave hvor jeg har enda mer innflytelse. Men jeg har også to små barn hjemme, og det er en kabal som må gå opp mellom hjemmebanen og det offentlige hvis det skulle komme en forespørsel, sier Erlend Wiborg.

Dette er den femte presentasjonen av Mossepolitikere som har fått fremtredende plassering på sine partiers Stortingsvalglister i 2021. Vi har tidligere presentert Benedicte Lund, MDG, Tage Pettersen, Høyre, Lars Tveiten (Rødt) og Shakeel Rehman (Ap).

Fakta om Østfold Frp

  • I 2017 fikk Østfold Frp to mandater: Ulf Leirstein og Erling Wiborg, begge fra Moss.
  • I januar 2018 trakk Ulf Leirstein seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Frp etter beskyldninger om seksuell trakassering. I april 2019 meldte han seg ut av Frp.
  • Østfold Frp stiller med følgende toppkandidater ved årets stortingsvalg: 1. Erlend Wiborg, Moss. 2. Bjørnar Laabak, Fredrikstad. 3. Julia Brännström Nordtug, Sarpsborg.