Nyheter

De siste par ukene har flere barn enn voksne fått påvist covid-19 i Moss

31 personer i alderen 10 til 19 år testet positivt i uke 13 og 14. Det gjorde ingen i aldersgruppen 80 pluss.

Kommunen har utarbeidet en ny, ukentlig risikovurdering av covid-19 i Moss.

Den slår fast at spredningspotensialet har økt i uke 15, sammenlignet med uka før. Antall nye smittetilfeller per 14 dager per 100  000 innbyggere er nå 165,4, ifølge kommunens egne tall. Uka før var tallet 131.

– Flere er vaksinert, men antall vaksinerte er ikke tilstrekkelig til å motvirke spredning, skriver kommunen.

Per mandag hadde det blitt satt 11 399 vaksinedoser i Moss. Samtidig er antall fullvaksinerte personer bare 2 822. Det utgjør under seks prosent av befolkningen.

Denne uka har kommunen økt kapasiteten på vaksinesenteret. De vaksinerer for tiden primært innbyggere i alderen 67 til 69 år, helsepersonell og alle i alderen 18 til 64 år med høy risiko for alvorlig sykdom ved smitte.

Få eldre har blitt smittet

I uke 13 og 14 har det vært klart flest nye tilfeller i aldersgruppen 10–19. Dette skyldes utbrudd blant ungdom i videregående skole-alder.

Til gjengjeld har det vært få tilfeller i de andre aldersgruppene, viser kommunens oversikt:

I aldersgruppen 10 til 19 år har det vært 31 nye smittetilfeller. Det er like mange som i alle aldersgruppene over 30 år. I alderen 0–9 år har det vært 10 nye smittetilfeller.

Mer enn en dobling i antall testede

I uke 13 var det 795 personer som testet seg for koronavirus i Moss kommune. Det lave tallet skyldes en kombinasjon av lavere smittetall og påskeferie.

Uka etter hadde antall testede økt til 1 708.

– Dette skyldes i stor grad alle ungdommene som stilte opp og testet seg for å stanse utbruddene blant ungdom i videregående skole-alder, skriver kommunen.