Nyheter

Festivalen Sin får 40.000 kommunale kroner

Tony Fjærgård i Festivalen Sin 2021 må nøye seg med 40.000 kroner i kommunal støtte. Søknaden var på 150.000 kroner.

– Det betyr at vi må nedjustere innholdet i årets festival, sier festivalleder Tony Fjærgård. Han forteller at folkefesten i Nesparken uansett vil bli gjennomført. Her skal Hellbillies og lokale artister opptre. Vedtaket i hovedutvalg for Kultur, aktivitet og inkludering er såpass ferskt at det må brukes litt tid på å finne ut hva slags nedjustering som blir nødvendig.

Tre forslag

Kommunedirektøren innstilte på at det ikke skulle gis noe støtte til Festivalen Sin i år. Øivind Tandberg-Hanssen (Moss SV) var initiativtaker til et forslag om å støtte festivalen med 75.000 kroner. Rødt, MDG, Sp og KrF ble med SV som forslagsstillere av dette beløpet. Mens Moss Høyre stilte sitt eget forslag på 40.000 kroner. Det var kun to partier som ikke ønsket å gi noen støtte til Festivalen Sin. Det var Arbeiderpartiet og Frp.

SV-forslaget på 75.000 kroner fikk fem stemmer. De fem stemte alternativt på Høyres 40.000 kroners forslag, som da ble vedtatt med åtte mot tre stemmer.

Kredit til utvalgslederen

Tony Fjærgård mener at samarbeidet med Moss kommune er blitt dårligere de siste par årene.

– Tidligere var det et kulturnettverk i Moss som kom sammen fire ganger i året. Der ble ulike kulturaktiviteter i Moss drøftet, og det var en fin samhandling mellom frivillige, kommersielle og kommunale kulturarrangører. Jeg savner den samhandlingen, sier Fjærgård. Men han gir ros til de politiske partiene som har stilt opp for å sikre byen et kulturmangfold, og gir spesielt kredit til utvalgsleder Øivind Tandberg-Hanssen for hans engasjement.