Nyheter

BBM håper nye kvikkleirefunn vil påvirke ankesaken om jernbaneutbyggingen i Moss

– Dette vil ha en virkning på enhver person skal vurdere saken, mener BBM-leder Jonathan Parker.