Nyheter

Seks nye tilfeller av den britiske virusvarianten er påvist i Moss

– Moss er fortsatt i en sårbar smittesituasjon, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Siste døgn er det påvist åtte nye smittetilfeller i Moss. Smittekilden til samtlige er kjente nærkontakter, noe kommuneoverlegen trekker frem som positivt.

Tre av smittetilfellene knyttes til utbruddet ved hjemmebaserte tjenester og ett til Bytårnet skole.

Det ser ut til at vi klarer å begrense smittespredningen knyttet til utbruddene ved Bytårnet skole og hjemmebaserte tjenester. Det er positivt. Vi fortsetter å følge situasjonen tett og forventer at det kan dukke opp ytterligere smittetilfeller knyttet til disse utbruddene, sier Krogshus.

Ber folk følge rådene

Samtidig melder kommunen at det er bekreftet seks nye tilfeller av den muterte UK-varianten av koronaviruset blant smittede i Moss.

Moss er fortsatt i en sårbar smittesituasjon, og jeg minner om at det svært viktig at vi alle fortsetter å begrense sosial kontakt og at vi i størst mulig grad møtes utendørs. Selv om vi denne uken har lempet på noen av de strenge innstrammingene vi har hatt de siste ukene, må vi sammen fortsette gjøre det vi kan for å hindre at smitte sprer seg. I tillegg til at vi begrenser kontaktpunktene vi har med hverandre, må vi fortsette å vaske hender ofte og grundig, være hjemme hvis vi er syke og teste oss ved symptomer på korona, sier kommuneoverlegen.
 
Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er nå 1083 i Moss.