Nyheter

– Jeg angrer overhodet ikke på togtrasévalget, sier Tage Pettersen

På spørsmål om Tage Pettersen (H) angrer på plasseringen av togstasjonen i Værlegata, svarer han: «Overhodet ikke». Han var ordfører i Moss da den endelige plasseringen av togstasjon og togtrasé ble vedtatt i Moss bystyre.

Tage Pettersen (H). Stortingsrepresentant fra Østfold Høyre. Tidligere ordfører i Moss (2011-2017). Bildet er tatt 15. februar 2021.

Tage Pettersen har vært stortingsrepresentant siden 2017, og sikter mot nok en periode på Løvebakken. Sammen med Ingjerd Schou utgjør han den duoen som topper lista til Østfold Høyre for 2021-valget. Målet for fylkespartiet er å kapre tre mandater. Da vil i tilfelle Haldens Fredrik Holm bli partiets tredje representant.

– Ble overrasket

Tage Pettersen er opptatt av både rikspolitiske, regionale og lokalpolitiske spørsmål.
I Moss må han regne med å få mange spørsmål om den valgte togtraseen. Særlig etter at den nye rapporten om kvikkleire ble presentert tidlig i februar.
– Ja, som alle andre ble jeg overrasket da Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Bane NOR kunne presenterte større kvikkleirefunn, og dermed dårligere grunnforhold enn det vi tidligere har vært kjent med. Men fagetatene sier at prosjektet er gjennomførbart, og det er viktig. Byggingen av den nye jernbanetraseen og ny togstasjon er kommet så langt at det er umulig å reversere. Etter den siste utviklingen, er det klart at det vil ta noe lengre tid, og det vil koste en del mer. Men når arbeidet blir ferdigstilt, vil hele dette området være mer stabilt enn noen gang tidligere, mener Pettersen.

Barcode Light

– Hvilken betydning har byggingen av Sjøsiden for plasseringen av togstasjonen?
– Det er to ulike prosjekter. Når det nye togsporet står ferdig, vil det være store, ledige arealer i havneområdet som må benyttes. Der kan det bygges en kombinasjon av forretningsbygg, utesteder og boliger. Det vil bety en helt ny og fancy bydel.
– Du omtalte dette som Barcode Light; en mindre versjon av utbyggingen i Bjørvika i Oslo. Er det forsvarlig å bygge tunge høyhus i dette området; sett på bakgrunn av den siste kvikkleirerapporten?
– Det blir helt sikkert ikke aktuelt å bygge noe som er i nærheten av høyblokkene i Bjørvika. Men det er naturlig at byggene blir en del høyere enn vanlige eneboliger. Mine uttalelser om Barcode Light var en visjon om hva som kan komme. Men på det tidspunktet var det ikke annet enn idéskisser som lå til grunn. Det ligger fortsatt et stykke inn i framtida hvordan Sjøsiden skal utvikles, sier Tage Pettersen.

Ingen «rett linje»

– Intercity-satsingen med tog er både en lokal og en rikspolitisk sak. Hva skjer med Intercitybyggingen gjennom Østfold?
– Selv om ikke aller partier er med, er det tverrpolitisk enighet om at Intercitytraseen skal bygges, og at det inkluderer at togsporet skal innom Fredrikstad. Dermed blir «rett linje»-alternativet forkastet. En rett linje fra Oslo til Halden, gjør det raskere å komme fram mellom de to byene. Men passasjerene kommer fra mange flere plasser, og det blir helt feil å utelukke en stor by som Fredrikstad.
Det er likevel ikke til å komme forbi at det må bli en ny gjennomgang av strekningen mellom Fredrikstad og Halden. Blant annet på grunn av kvikkleireforekomstene også i den delen av Østfold. Jeg har vært i flere møter med næringslivet og andre interessenter i Nedre Glommaregionen, og det virker som om det er stor forståelse for å bruke litt mer tid på å finne den best mulige løsningen.

EØS og Senterpartiet

– Hva blir de viktigste sakene i Stortingsvalgkampen?
– EØS-avtalen er satt i spill. Senterpartiet, SV og viktige deler av fagbevegelsen er enten imot, eller skeptiske til EØS-avtalen. 70 prosent av Østfolds eksportindustri går til EU-land. EØS-avtalen gir en sikkerhet for arbeidsplassene innen disse bedriftene.
– Frykter du at Ap vil endre sitt syn på EØS-avtalen?
– Ap har vært en like sterk forkjemper for EØS-avtalen som Høyre. Men et sterkt Senterparti og et styrket SV kan sette krav til Ap om endringer. Nå er mange av Arbeiderpartiets veteraner på vei ut av Stortinget, og det kan gjøre det lettere å for partiet å gå med på endringer. Jeg regner med at dette blir et helt sentralt tema i valgkampen.
– Blir Senterpartiet Høyres hovedmotstander?
– Det er fortsatt Ap som er den viktigste motstanderen. Men det blir mer en to-fronts kamp denne gang, siden vi har tre jevnstore partier i Norge.
– Kan det bli aktuelt å skape en allianse med Sp og KrF for å sikre en flertallsregjering?
– I Østfold, og i en del urbane strøk, er Sp såpass venstreorientert at det blir vanskelig. Høyre og Sp samarbeider godt i mange kommunestyrer, men for valget i 2021 er det nok frontene for steile til at det kan bli et slikt samarbeid.

Statsråd?

Tage Pettersen er medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Her trives han godt. Han fremhever den store spennvidden i saker, og er særlig fornøyd med å kunne jobbe med frivilligheten, som favner svært mange mennesker i alle kriker og kroker i Norge. Han er også opptatt av arbeidet med barnevernet og kulturminnefeltet.
Men ønsker 48-åringen fra Moss seg en statsrådspost?
– Det går ikke an å svare nei på det. Vi som driver med politikk, må være tilgjengelige hvis det kommer en forespørsel.
– Hvilket departement?
– Det vil jeg ikke ha noen formening om. Det blir i tilfelle opp til Erna, sier Tage Pettersen. Som håper at koronasituasjonen bedres fram mot sommeren og høsten.
- Selv om de sosiale mediene er blitt en viktig del av valgkampene, er det fortsatt i møte mellom mennesker at vi får en reell dialog med velgerne, mener Tage Pettersen.

---

Tage Pettersen og Høyres oppslutning

  • I løpet av de kommende ukene skal Dagsavisen Moss Dagblad presentere noen politikere som står høyt på partilistene til Stortings-valget.
  • Tage Pettersen (H) ble valgt inn i 2017.
  • Det året fikk Høyre 23,8% oppslutning i Østfold, en nedgang fra 25,3 ved valget i 2013.
  • Høyre kapret to mandater i 2017. Målet i år er tre representanter fra Østfold.
  • Tage Pettersen er medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
  • Han var ordfører i Moss i perioden 2011–2017.
  • Tage Pettersen er president i Norges Ishockey-forbund.
  • På landsbasis fikk Høyre en gjennomsnittlig oppslutning på 25,4 prosent i februar 2021. (Kilde: Poll of polls)
  • Valgresultat i Norge i 2017: 25,0 prosent

---