Nyheter

Ber om forvaring for mann som forgrep seg på minst ni barn

Aktor mener det ikke ville vært trygt nok for samfunnet å idømme mossingen vanlig fengselsstraff.

Fredag ble rettssaken mot mannen i 30-årene fra Moss avsluttet, etter å ha pågått i halvannen uke.

Mannen er tiltalt for overgrep mot ni barn fra mossedistriktet. Barna var 7 til 14 år på gjerningstidspunktet. Enkelte av dem skal ha blitt utsatt for grove voldtekter over lang tid, opptil flere ganger i uka.

Frykter nye overgrep

Under sluttprosedyren til aktor Hulda Olsen Karlsdottir la hun ned påstand om at mannen dømmes til forvaring i 10 år og seks måneder, med en minstetid på sju år. Mannen har allerede sonet 510 dager i varetekt, noe som vil bli gitt i fradrag.

– Jeg mener det ikke er trygt nok for samfunnet å idømme tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, sa aktor.

Under rettssaken kom det fram at mannen er åpen for, og allerede har mottatt, behandling.

– Han er på rett vei nå, men det er veldig mye som gjenstår, påpekte Karlsdottir.

– Jeg mener rettssystemet ikke kan ta sjansen på at tiltalte ikke vil begå nye handlinger når han kommer ut. Hvis han får forvaring, får vi en mulighet til å sjekke hvordan situasjonen hans er før han slippes ut – og eventuelt hindre nye overgrep, la hun til.

Strafferettslig tilregnelig

Mannen har erkjent alle forholdene, både ovenfor politiet og i Moss tingrett.

Under etterforskningen ble det avdekket hele 16 barn som tiltalte skal ha forgrepet seg på. Kun ni fikk saken ført for retten, da seks av sakene var foreldet. Den siste ble henlagt.

Mannen er ikke tidligere straffedømt. De sakkyndige konkluderte med at mannen ikke har noen utpregete personlighetsforstyrrelser og er strafferettslige tilregnelig.

LES OGSÅ: Forklarte seg om barneovergrep: – En måte å utforske min bifile side på (+)

– Mulig det er for lavt

Strafferammen på 10 år og seks måneder er betydelig redusert fra det som ville vært tilfellet uten strafferabatt.

– Hvis hvert enkelt barn hadde kommet inn hit alene, ville jeg vurdert straffen til mellom fire og tre års fengsel hvor hver av dem. Samlet straff er vanskelig å komme lavere enn 14 år. Det er mulig det er for lavt, sa aktor i sin sluttprosedyre.

Hun mente mannens tilståelse bør gi 25 prosents strafferabatt.

Nå blir det opp til dommer Kjerstin Daler og hennes to meddommere å fastsette dommen. Aktors påstand om forvaring ble allerede varslet nedlagt i forkant av rettssaken.

– Det kom ikke som noen overraskelse, kommenterer bistandsadvokat Marit Winnem, som representerer seks av de fornærmede barna i saken.

Sille Heidar, mannens forsvarer, mener at vilkårene for forvaring ikke er tilstede og mener tidsbestemt fengsel er riktig reaksjon.

Nyeste fra Dagsavisen.no: