Nyheter

– Kvinner får ingen frihet uten å kunne tjene sine egne penger

– Det er irriterende å se at deler av en ny generasjon kvinner romantiserer kjøkkenbenken igjen. For innvandrerkvinner er det aller viktigst å komme i jobb, sier Shazia Majid. Hun er forfatter og journalist i VG, og blir hovedattraksjonen på årets 8. mars feiring i Moss.

Bilde 1 av 3

Feiringen skal foregå digitalt, og Shazia Majid vil bli intervjuet av Hanne Luthen, som er leder av byens 8. mars nettverk.

Kamp mot patriarkatet

– For 40–50 år siden var det mange innvandrerkvinner som kom til Moss. Det kjenner jeg godt til, og det var derfor en ære å bli invitert til årets 8. mars-arrangement i denne fine byen, sier Shazia Majid. Hun har skrevet boka «Ut av skyggene», der hun forteller historien om kvinnelige innvandrerne, som i stor grad er blitt oversett, og ofte er blitt isolerte i et fremmed land.
– Min mor kom fra Pakistan til Norge i 1973, to år etter at min far kom til landet. Mens norske kvinner kjempet for likestilling, og rettigheter som svangerskapspermisjon, barnehageplasser og likestilling i arbeidslivet, så var pakistanske kvinner på samme nivå som norske kvinner var på 1800-tallet. Mens norske kvinner kjempet en kamp i det offentlige rom, kjempet de pakistanske kvinnene en kamp mot patriarkatet i hjemmet. Det var en himmelvid forskjell. Innvandrerkvinnene ble ikke sett. De ble oppfattet som vedheng til mannen. De var uten et norsk språk, og de bodde ofte i de verste boligområdene i byene. Jeg kalte boka «Ut av skyggene» fordi det er viktig å vise at disse kvinnene lever en skyggetilværelse. En tilværelse de må komme seg ut av.

– Må fortsette å kjempe

På tross av forskjellene mellom etnisk norske kvinner og innvandrerkvinnene, mener Shazia Majid likevel at det er mer som forener enn som skiller dem. Hun er fortsatt overrasket over hvor sterkt mannsdominansen er i det norske samfunnet. Noe blant annet metoo-kampanjen satte et søkelys på.
– Jeg irriterer meg også over at kvinner som skal gjøre det godt i ulike toppstillinger, må oppføre seg som menn. Det er ingen grunn til at kvinner må tilpasse seg mannens verden for å kunne bekle toppstillinger i samfunnet, sier hun.

Unge kvinner

Det jobbes hardt i 8. mars nettverket for å forberede den digitale feiringen i Moss. To ungdommer, Mah-Noor Baig og Kristina Moen, skal fremføre et budskap i form av et rollespill.
– Vi vil å legge vekt på noen feiltolkninger av feminismen, og vil fremføre dette på en utradisjonell måte. Vi er opptatt av dem som ikke blir sett av andre, og slår et slag for at løfter om like rettigheter også må vise seg praktisk i samfunnet. Vi vil snakke om feminisme generelt, og håper at dette også vil fenge unge kvinner, sier Mah-Noor Baig. Hun oppfordrer jenter i alle aldre til å følge med på årets 8. mars-feiring.

Mer fra Dagsavisen