Nyheter

Mer enn en tredjedel av smittetilfellene i Moss den siste tiden har vært mutert virus

Av de 62 smittetilfellene i Moss i løpet av uke 5 og 6, er det påvist 22 tilfeller av den britiske virusvarianten.

Smittetilfellene i de nevnte ukene, altså fra 1. til og med 14. februar, har vært i form av klynger knyttet til hjemmesykepleien, Bytårnet skole, Sykehuset Østfold og en annen arbeidsplass i Moss.

12 av de 62 smittede personene har ukjent smittekilde, mens kun én knyttes til reise. Resten er kjente nærkontakter til andre smittetilfeller.

Det siste døgnet har det blitt påvist 11 nye smittetilfeller i Moss. Det er over én måned siden det ble registrert flere smittede på ett døgn i kommunen. Fire av de smittede er under 18 år.

Nye koronatiltak

I et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag ble det vedtatt å ha følgende lokale tiltak i perioden 18. februar - 3. mars:

▪ Treningssentre må, for å kunne holde åpent, være bemannet i hele sin åpningstid og drives smittevernfaglig forsvarlig.

▪ For personer over 20 år er det ikke tillatt å drive innendørs idrettsaktivitet i grupper på tre personer eller flere. Det gjelder også fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Dette gjelder også ved treningssentre som omfattes av punktet over. Gruppetrening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

▪ Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Det gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Det betyr at tiltak som stenging av kjøpesentre og skjenkestopp for dem som også får servert mat nå opphører.