Nyheter

Støtter lyntog gjennom Østfold

Oslo-Göteborg på én time. Det er togplanen lokalpolitikere nå skal ta stilling til. Indre Østfold kommune har allerede sagt ja.

Bilde 1 av 3

«Indre Østfold kommune er positiv til initiativet høyhastighetsjernbane Oslo-Göteborg, og ser store muligheter for Indre Østfold med togstopp og linje gjennom regionen», heter det i det enstemmige vedtaket kommunestyret gjorde i forrige uke.

Initiativet det vises til er Skagerakbanen, som ifølge næringslivssjef Anders Brunberg i Uddevalla kommune, kan stå klar om allerede sju år.

– Byggestart er planlagt til 2024 og ferdigstillelse i 2028, forteller han.

100 milliarder kroner

Brunberg representerer et kommunekonsortium som er blitt etablert av kommunene i Bohuslän for å bygge ny jernbaneforbindelse mellom denne delen av Sverige og Østfold. En høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg ses på som et første steg på veien til en høyhastighetsbane Oslo-København-Hamburg.

– Skagerakbanen innebærer en fantastisk mulighet til å sikre vekst og velferd i de aktuelle kommunene, mener Brunberg.

I tillegg til Indre Østfold kommune, er Nordre Follo, Halden og Sarpsborg blitt invitert til å delta i utviklingen av den nye transportkorridoren.

Regningen på 100 milliarder kroner skal de slippe å få betale noe som helst av, ifølge Brunberg. Aksjeselskapet Skagerakbanen, som er under etablering, skal stå for 100 prosent av finansieringen både i Sverige og Norge, lover han.

– Skagerakbanen skal finansieres ved lån som i henhold til våre kalkyler vil bli tilbakebetalt i løpet av 20-30 år ved hjelp av billett- og transportinntekter, forteller Brunberg, som er sikker på lønnsomheten i prosjektet.

Slik er de mulige traseene til den planlagte Skagerakbanen. Endelig utforming vil i stor grad avhenge av de berørte kommunenes respons  på planene.

Slik er de mulige traseene til den planlagte Skagerakbanen. Endelig utforming vil i stor grad avhenge av de berørte kommunenes respons  på planene. Illustrasjon: Skagerakbanan

Les også: Åpner for lån til lyntog

Fra nær fire til én time

Hvis planene blir realisert som forutsatt, vil det nye togtilbudet framstå slik i 2028:

* Tog som går direkte mellom Oslo og Göteborg, gjør unna turen på én time, mot nærmere fire timer i dag.

* Fra Ski til Halden tar det under 30 minutter på direkte avganger.

* Jernbanestrekningen som tilbakelegges mellom Oslo og Göteborg følger en trasé som er om lag åtte mil kortere enn dagens bane via Fredrikstad og Trollhättan.

* Selve Skagerakbanen går mellom Ski og Kungälv, rett nord for Göteborg.

* På avgangene som innebærer stopp på stasjoner, vil hvert stopp forlenge reisen med fra fire til sju minutter. Hvor disse stasjonene blir plassert er så langt uvisst og vil avhenge av hva de berørte kommunene selv måtte ønske.

* Passasjerene får god utsikt på sine reiser fordi Skagerakbanen i all hovedsak er plassert på viadukter som rager flere meter over bakken.

Les også: – Oslo-Stockholm er nærmest perfekt som høyhastighets-strekning

Ser store klimamuligheter

– Tiden har aldri vært bedre enn nå for realiseringen av en slik høyhastighetsbane, mener Saxe Frøshaug (Sp), ordfører i Indre Østfold kommune.

– Hvorfor det?

– På grunn av klimautfordringen. Vi må ta ned utslippene med 50 prosent innen 2030, og hvis vi får et tog som er hurtig nok, vil mye av dagens trafikk med fly og bil i stedet skje med tog.

Frøshaug ser også nye muligheter for det lokale næringslivet, økt tilflytting og mer effektiv pendling med en høyhastighetsbane gjennom Indre Østfold kommune og andre kommuner i fylket.

Han vil nå prøve å overbevise sine kolleger i Nordre Follo, Halden og Sarpsborg om at Skagerakbanen er noe også de må stille seg positive til.

– Vi er helt avhengige av at kommunene står sammen for å få en jernbanekorridor som når helt fram til Ski, mener Frøshaug.

Askim 20200807. 
Ordfører i Indre Østfold kommune  Saxe Frøshaug på pressekonferansen om koronasmitte i Askim.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug (Sp). Foto: Terje Pedersen/NTB

Les også denne: «Jernbanesatsingen gjennom Østfold må utvides til å omfatte en høyhastighetsbane i retning Gøteborg»

Halden i tenkeboksen

Det er ikke spesialrådgiver Espen Sørås i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune umiddelbart enig i.

– En høyhastighetsbane via Uddevalla til Oslo må gå gjennom Halden, men så kan den gå enten via Sarpsborg eller Indre Østfold. Vi sitter med to mulige løsninger, påpeker han.

I løpet av februar eller mars vil Sørås utarbeide sin anbefaling til politikerne i Halden, men de er allerede vel kjent med planene til det svenske kommunekonsortiet, forteller han.

Også det at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå vurderer planene til to selskaper om å oppgradere jernbanestrekningen mellom Oslo og Stockholm, er noe som må tas i betraktning, mener Sørås. Ifølge det norske selskapet Oslo-Sthlm under 3 timer AS og det svenske selskapet Oslo-Sthlm 2.55 AB, vil denne utbyggingen, som er tenkt finansiert med private midler, komme på 55 milliarder kroner.

– Det at Stortinget har omfavnet prosjektet Oslo-Stockholm, som har mange likehetstrekk med Skagerakbanen, har gjort oss nysgjerrig på den, sier Sørås.

Noe annet han vil ta i betraktning er det som gjelder intercityutbyggingen i det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan.

– Intercityløsningene til Halden, Lillehammer og Skien er blitt forandret i NTP. Det er ikke lenger snakk om dobbeltspor, og det taper Halden på, i motsetning til Sarpsborg, konstaterer Sørum.

Les også: Nygård (Ap) krever avklaring: – Vi kan ikke basere byutviklingen på dagens jernbanestasjon (+)

Negativ kommunedirektør

I Sarpsborg skal formannskapet behandle invitasjonen til å bli med på utviklingen av Skagerakbanen, førstkommende torsdag. I sin innstilling anbefaler kommunedirektør Turid Stubø Johnsen at de takker nei.

«Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune ikke deltar i utviklingen av transportkorridoren Skagerak, og høyhastighetsjernbane Oslo-Gøteborg. Dette med bakgrunn i at planlegging, bygging og drift av jernbane ikke er et kommunalt ansvar», skriver hun.

«Kommunedirektøren mener det er viktig å holde fast ved at denne type samferdselsprosjekter må være forankret i statlig planlegging. Det vil være feil å bruke kommunens ressurser og midler til et slikt prosjekt. Kommunen har også mottatt svært begrenset med informasjon om prosjektet», heter det videre.

Dagsavisen har gjort flere forsøk på å finne ut hvordan Nordre Follo kommune stiller seg til Skagerakbanen, uten å ha fått klarhet i det.

Les også: Maner til nordisk klimakamp

Mer fra Dagsavisen