Nyheter

Stor vekst i antall varslingssaker i Forsvaret

Antall varslingssaker i Forsvaret har økt med nesten 30 prosent det siste året.

Det er Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR) som har ansvaret for den sentrale varslingskanalen. I den siste årsmeldingen rapporterer de om «en markant økning i saker», fra 135 i 2019 til 174 i fjor, skriver Nationen.

Det innebærer en økning på i underkant av 30 prosent.

– Det har de siste årene vært en økning i antall henvendelser til varslingskanalen, og årsakene til det kan være flere, skriver oberst Arnt Inge Rolland ved FSJ IR i en epost til Nationen.

De siste årene har det vært en eksplosiv vekst i antall saker til den sentrale varslingskanalen. Tall Nationen har fått innsyn i, viser at det i 2016 bare ble levert 59 varsler – en tredel av antallet saker i 2020.

Les også: Festvoldtekt medførte snaut tre års fengsel etter lang saksbehandlingstid