Nyheter

Smitteutbrudd i hjemmetjenesten til Moss kommune

Fire ansatte og en bruker har fått påvist smitte så langt i februar.

Torsdag kunne Moss kommune melde at en ansatt i enhet hjemmetjenester hadde fått påvist den muterte UK-varianten av koronaviruset. Vedkommende kan knyttes til utbruddet ved Sykehuset Østfold.

Fredag har en bruker i hjemmetjenesten også fått påvist covid-19. Ytterligere tre ansatte har fått påvist smitte i februar.

Smittesporingen har så langt vist at det ikke er en tydelig kobling mellom alle de fem smittetilfellene, men for å få best mulig oversikt over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet at alle ansatte i de berørte avdelingene i hjemmetjenesten skal testes for korona.

Det er alvorlig at vi nå har smitte ved hjemmetjenesten i Moss. Vi jobber med å kartlegge situasjonen og tester alle ansatte i de to berørte avdelingen i hjemmetjenesten for å få best mulig oversikt og begrense videre smittespredning, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Ingen brukere i karantene

Totalt 20 ansatte er satt i karantene som følge av smittetilfellene.

De ansatte i hjemmetjenesten følger strenge smittevernregler i sin kontakt med brukere, ifølge kommunen. Det innebærer blant annet at brukere ikke blir definert som nærkontakter. Av den grunn er ingen brukere som har vært i kontakt med smittede ansatte satt i karantene.

Kommunen vil likevel følge opp brukerne det gjelder og se om de utvikler symptomer.