Nyheter

Grundig om kvikkleire på folkemøtet; men ulike politiske løsninger

Torsdag 11. februar inviterte Moss kommune til et digitalt folkemøte om de nye kvikkleirefunnene i forbindelse med bygging av ny togtrasé gjennom Moss. Mossepolitikerne regner med at sikkerheten i prosjektet nå blir bedre, men har likevel ulike løsninger for den videre fremdriften.

Bilde 1 av 5

Prosjektsjef Birger Steffensen la fram omfattende materiale om de nye funnene. Han fortalte at risikosonene «Moss Havn» og «Moss sentrum» var vurdert til faregrad «Middels», med skadekonsekvens «Meget alvorlig» og i det som heter risikoklasse 4. Det er samme risikoklasse som Norges Geotekniske Institutt (NGI) markerte for Ask på Gjerdrum. Men selve området der skredet i Ask gikk, var klassifisert som høyeste risikoklasse 5.

Sikkerheten i høysetet

Birger Steffensen understreket sterkt at Bane Nor setter sikkerheten i høysetet. Og at den nye kunnskapen som kommer fram i NGIs rapport for Moss, fører til at geoteknikk i alle ledd av prosjektet vil bli styrket. Det ble også slått fast at terrengendringer som forverrer stabiliteten, ikke skal godkjennes.

Koker på sosiale medier

Både før og etter presentasjonen på folkemøtet har det vært høy temperatur på sosiale medier etter at den siste rapporten ble lagt fram. Mange er kritiske til å fortsette jernbaneprosjektet nær Moss Havn. Det er også uttrykt frykt for at det skal skje leirras av den typen som tok ti menneskeliv i Gjerdrum i romjula.

Men ble sentrale politikerne i Moss beroliget av redegjørelsene fra Bane Nor, NGI og Moss kommune?

– Vi må ta situasjonen på største alvor. Det som er bra er at vi får grundig kunnskap om grunnforholdene, basert på undersøkelser av landets beste fagmiljø. Jeg regner med at prosessen med fortsatt jernbanebygging i Moss blir svært trygg, sier Jørn Wille (H).

– Tryggere enn før

– Den nye rapporten er grundig, og avdekker en faktasituasjon som gjør at prosessen nå virker tryggere enn før. Men situasjonen innbyr også til ettertanke. Det kan være mest fornuftig å bestemme seg for en annen togtrasé gjennom byen. Vi må ikke godta skremseler av typen «... det vil nye 30 år hvis vi velger en annen løsning».  Jeg regner med at Bane Nor har lært noe av det som nå har skjedd i Moss, og at selskapet bruker denne kunnskapen når de skal videreføre togsporet gjennom et Østfold som er fullt av kvikkeleire, sier Benedicte Lund (MDG).

- Myra er fortsatt aktuelt

Eirik Tveiten (Rødt) ble både beroliget og fortsatt litt bekymret.
– Det virker som om Bane Nor har fått seg en vekker, og dermed vil øke tryggheten i byggeprosjektet. Men det vil bli voldsomt kostbart, og jeg mener bør bruke pengene på en annen måte. Mye arbeid er allerede gjort, og det bør være mulig å føre de to tunnelløpene sammen, og legge den nye stasjonen på Myra. Da unngår vi hele kvikkleiereproblematikken, sier Eirik Tveiten.

- Unngå fryktstemning

Sindre Westerlund Mork (V) mener at Bane Nor og NGI la fram gode analyser av situasjonen om grunnforholdene.
– De prøvde ikke å overtale oss til å støtte deres standpunkter, og gikk ikke i skyttergraver. De orienterte byens befolkning objektivt. Det vil tydeligvis bli gjort nye undersøkelser og god overvåkning av den videre byggeprosessen. Det er viktig å ta innbyggeres uro på alvor. Men vi må unngå å piske opp en fryktstemning. Når vi nå har mer kunnskap, er det også enklere å gjøre de riktige valgene, sier Sindre Westerlund Mork.