Nyheter

Ungdomsrådet fikk gjennomslag: Inngangen til akuttpsykiatrisk for barn og ungdom skal skjermes

Barn og ungdom i en sinnstilstand og med en atferd hvor de føler seg ekstra sårbare blir eksponert for omverdenen når de er i ferd med å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk. Ungdomsrådet ved sykehuset tok opp kampen.

1 av 2