Nyheter

Sykehuset Østfold: Koronautbruddet skyldes mutert virus

Sykehuset Østfold er sikre på at smitteutbruddet på ortopedisk avdeling skyldes den britiske varianten av koronaviruset. Så langt er 7 pasienter og 18 ansatte bekreftet smittet.

Fem pasienter og 13 ansatte ved sykehusavdelingen fikk påvist smitte forrige uke. Mandag ble tallet oppjustert til henholdvis 7 og 15. Dagen etter hadde ytterligere tre medarbeidere fått påvist smitte.

I ettertid av utbruddet gjorde sykehuset egne undersøkelser for å sjekke om det kunne dreie seg om en mutert variant av koronaviruset. De første svarene indikerte at det dreide seg om den britiske varianten. Siden da har sykehuset gjort ytterligere undersøkelser.

Vi har nå gjort så mange analyser at vi er trygge på at våre analyseresultater er korrekte, sier Anne Palacios, avdelingssjef ved senter for laboratoriemedisin.

Ifølge Moss kommune kan foreløpig syv koronasmittede personer i kommunen knyttes til dette utbruddet.

Sendte virusprøver med feil forsendelse

Sykehuset har også sendt prøver av smittetilfellene til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse, men her tabbet de seg ut.

På grunn av en misforståelse internt i laboratoriet, ble prøvene til FHI forsinket. I stedet for at prøvene ble sendt med bud på fredag, er de sendt i ordinær post. FHI har mottatt prøvene i dag, sier Palacios mandag.

Selv om sykehuset derfor kommer til å få et forsinket svar fra FHI med den endelige konklusjonen, er de sikre på at det dreier seg om den britiske virusvarianten, bekrefter Anne-Grete Melkerud, kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Østfold.

Anne Palacios, avdelingssjef ved senter for laboratoriemedisin, forteller at sykehusets egen testmetode nå kan påvise den britiske virusvarianten. Foto: Sykehuset Østfold

Kan nå selv påvise mutert virus

Sykehuset Østfold har tatt i bruk en ny metode for å påvise det muterte viruset.

Mens FHI og universitetssykehusene gjennomfører en såkalt helgenomsekvensering, bruker sykehuset nå en PCR-test for å påvise muterte varianter av viruset.

Metoden vi tar i bruk, gir oss raskere svar enn om vi sender prøvene til en fullstendig analyse hos Folkehelseinstituttet, sier seksjonsleder Laila Hulleberg i seksjon for genteknologi.

Mens analyse ved helgenomsekvensering normalt tar flere dager, tar en ordinær analyse (PCR) 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke den britiske varianten av viruset, tar fra fire til seks timer.

LES OGSÅ: – Ingen mister plassen i vaksinekøen dersom de ikke svarer på telefon