Nyheter

Ambisiøs klimaplan for Moss ble vedtatt med 12 mot én stemme

– En svært realistisk klimaplan, sa Eirik Tveiten (Rødt). – En helt urealistisk klimaplan, sa Michael Torp (Frp). De to lokalpolitikerne var ikke helt enige da Moss kommunes klimaplan nylig ble behandlet i Moss formannskap.

Bilde 1 av 4

Etter en langvarig og grundig behandling helt siden sommeren 2018, ble klimaplanen vedtatt, med 12 mot én stemme. Planen skal opp til endelig vedtak i kommunestyret torsdag 18. februar i år.

- Inngripende, negative tiltak

– Denne planen er urealistisk. Dersom målene i klimaplanen skal oppnås, vil det kreve inngripende, negative tiltak som vil påvirke økonomien, friheten og mobiliteten til både innbyggere og næringslivet, sa Michael Torp.
Frp har i flere utvalgsmøter fremmet forslag om at det videre arbeidet med klimaplanen må sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. Partiet krever mer realistisk mål. Michael Torp fremmet på nytt dette forslaget i formannskapet, men fikk kun sin egen stemme.

– Målene bør overoppfylles

Forslaget fra Frp fikk både Eirik Tveiten og Benedicte Lund (MDG) til å reagere.

Tveiten gikk lengst da han slo fast at situasjonen for hele jordkloden er dramatisk. Han viste til at det vil være vanskelig å oppnå FNs klimamål om at en oppvarming på maksimum 1,5 grader.

– Vi må tenke globalt, og handle lokalt. Det betyr at klimamålene for Moss kommune helst bør overoppfylles, sa han. Og viste til det vil komme noen nye, konkrete forslag før kommunestyrebehandlingen. Et av forslagene er at alle nybygg i Moss bør miljøsertifiseres før de får byggetillatelse.

Benedicte Lund takket administrasjonen for godt arbeid, og slo fast at klimaplanen måtte vurderes kontinuerlig i årene som kommer.

– Vi får hele tida ny kunnskap om klimautviklingen, og vi må finne en løsning for kunne innarbeide dette når vi skal gjøre konkrete vedtak for å følge opp planen, sa hun.

Justert mål for fossilt drevne kjøretøy

Samfunnsplanlegger for klima og miljø i Moss kommune, Charlotte Aune Bryne, ga formannskapet en orientering om de siste oppdateringene i klimaplanen. Hun fortalte blant annet at det tidligere målet om 100 prosent fossilfri veitransport innen 2030 er blitt endret.

– I flere høringssvar ble det stilt spørsmål ved om dette var realistisk. Nye utredninger har ført til at målet er justert til 70 prosent fossilfri veitransport fram til 2030, sier hun.

Reise kollektivt eller bruk sykkel

Et annet mål er at 60 prosent av reiser innenfor kommunegrensene skal foregå med kollektive transportmidler, sykkel eller gange.

Innen 2030 skal utslipp fra industri og sjøfart reduseres med 20 prosent av det totale utslippet i Moss, sammenlignet med nivået i 2016.

Landbruket i Moss skal innen 2030 kutte alle klimagassutslipp som ikke går på bekostning av matsikkerheten. Landbruket skal innen 2025 øke produksjonen av grønn energi og grønt drivstoff.

Kildesorteringsprosenten for husholdninger skal være på minst 60 prosent i 2030.