Nyheter

- Jeg vil redde verden

I en serie utover vinteren og våren vil Dagsavisen Moss Dagblad presentere Mossepolitikere som står høyt på sine partiers valglister fram mot Stortingsvalget. Først ut er Benedicte Lund (MDG); ei dame som kan erte på seg gråstein når hun hamrer løs mot bilister som kjører med fossilt drivstoff, og oppfordrer unge som gamle til å sykle eller bruke en buss, som kommer så altfor sjelden. Nå vil hun løfte sitt engasjement inn i Stortingssalen.

– Hvorfor forlate lokalpolitikken til fordel for Stortinget??
– Svaret er enkelt: Jeg vil redde verden. Og det haster.
– Javel, og hvordan skal verden reddes?
– Vi må vekke flest mulig velgere til å velge så riktig som de kan. Alle politiske partier snakker om grønne tiltak, og regjeringen har nylig lagt fram sin klimamelding. Men den er ikke bra nok, og den kom for seint.

Begrense oppvarmingen

– Hva er bra nok?
– Nok er at vi minimum følger Parisavtalens mål om den laveste oppvarmingen, som er på 1,5 grader. Dette er det mest optimistiske vi kan håpe på. FNs klimapanel forutsetter at  utslippene av klimagasser i verden må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å kunne holde oppvarmingen i sjakk. EU har nylig skjerpet sin klimaforpliktelse for 2030 fra 40 til 55 prosent. Norge bør være minst på samme nivå som EU. Det betyr uansett at vi er nødt til å omstille oss raskere i de fleste samfunnssektorer enn vi gjør nå. For å redde jordkloden må vi ha nullutslipp innen 2050.
– Er de noe hjelp med nullutslipp i et lite land som Norge?
– Alle utslipp skjer et sted. Norge er blitt dødsrike på olje. Vi må bruke noe av vår formue for å skape endringer, også internasjonalt. Vi har et enormt ansvar. Vi kan kutte ned våre egne utslipp, og vi skal bruke våre tekniske løsninger for å skape nye løsninger.
– Men Norge har vel verdens mest miljøvennlige oljeproduksjon?
– Tull. På enkelte oljeplattformer har vi lavere utslipp enn de fleste andre steder i verden. Men det er bitte lite av utslippene kommer fra plattformene. Det er når vår oljeproduksjon forbrennes at det gir utslipp og problemer globalt.

Livskvaliteten

Benedicte Lund er sterkt engasjert når hun beskriver den dystre tilstanden til vår jordklode. Men kan det være en vinnersak å bidra til at nordmenn får en svekket livskvalitet?
– Vi får ikke dårligere livskvalitet ved å gjøre endringer, hevder hun.
– Er du sikker?
– Ja, det er jeg sikker på. Vi får kanskje ikke beholde samme forbruk og samme levestandard som tidligere, med helgeturer til London. Men det er andre deler av det å være menneske som gjør at vi kan tenke at nå går det bra.
– MDG vil gjøre det vanskeligere for bilister, men de som har penger nok vil kjøre uansett. Det er vel dem med lave inntekter som ikke vil ha råd til kjøre gjennom dyre bompengeringer eller kjøpe svindyrt drivstoff?
–  De aller fleste i lavinntektssegmentet har behov for et godt busstilbud. El-biler er rimelige både å kjøre og bruke i hverdagen. Jeg har forståelse for folk som bor langt borte fra bysentra fortsatt trenger bil. De må få kjøre med sine fossilt drevne biler fram til de må bytte til en miljøvennlig bil.
MDG skal være en pådriver for gode bomiljøer i byer og tettsteder. Vi skal sikre gode kollektivtilbud, nok ladestasjoner og sykkelveier.
– Vil det være godt nok for barnefamilier og eldre folk som skal ut. Bussbillettene er dyre, og dere får ikke bussen til å kjøre forbi døra til hver enkelt?
– Omstillinger er nødvendig for alternativet er at den globale oppvarmingen vil ødelegge den jorda vi bor på. Vi kan ikke la være å redde klimaet fordi noen synes det er vanskelig i overgangen, sier Benedicte Lund. Som lover at samfunnet skal innrettes så det blir lettere å leve miljøvennlig generelt, og at buss- og togtilbudet skal bli billigere og bedre. Hun er enig i at dagens busstilbud i Moss er altfor dyrt og for dårlig.
–Det går oftere ferje til Horten og tog til Oslo enn busser fra Refsnes til Moss sentrum. Men vi må greie å få endret dette, sier hun.

Valgkampen

Ved fylkestingsvalget i 2019 fikk MDG 7,6 prosent oppslutning i Østfold.
Hvordan er prognosene for at du kommer inn på Stortinget?
– Vi må nok ha minst åtte prosent i Østfold for å få et direkte mandat. Det kan være innen rekkevidde.
Både i Moss og Sarpsborg har egne bylister fått betydelig oppslutning ved forrige kommunevalg. Vi håper at mange av disse velgerne vil stemme på MDG ved stortingsvalget.
 – Hvem blir hovedmotstander?
– Det er ikke aktuelt for oss å samarbeide med Frp. Vi står altfor langt fra hverandre. MDGs sentralstyre har vedtatt at de først og fremst vil samarbeide med SV og Ap. Mens Sp er en sak for seg. Jeg tror at MDG og Sp har mer til felles enn det mange tror, og vi samarbeider godt i Moss Men det er også sterke ulikheter. Blant annet når det gjelder ulv. Og nasjonalt er det Sp og FrP som har dårligst klima og miljøpolitikk. Partiet er motvillige til å se på globale løsninger. Jeg håper Sp blir utfordret på sin konserverende politikk. I de yngre generasjonene ser vi at mange ønsker endringer i mer klimavennlige retning. Det gir håp for framtida.
– Hvordan blir valgkampen?
Folkemøter er overvurdert. Vi skal være synlige i både tradisjonelle og sosiale medier. men det viktigste blir å møte mennesker direkte. Vi skal banke på dører, og vi skal i gang med en postkortaksjon.
– Digitale postkort?
– Nei, flotte postkort, med et godt budskap, til å putte i postkassene, sier Østfold MDGs førstekandidat.

---

Mål fra Parisavtalen og FNs klimapanel

  • Benedicte Lund fra Moss er MDGs førstekandidat på partiets stortingsvalgliste i Østfold.
  • MDGs overordnede mål er minimum å oppfylle Parisavtalen.
  • CO2-utslippene må reduseres med 55 prosent innen 2030, og det må være nullutslipp innen 2050.
  • FNs klimapanel fastslår at det er enorme forskjeller på en oppvarming på 1,5 grader kontra 2,0 grader. Her er noen eksempler:
  • Mindre ekstremvær der folk bor, inkludert ekstrem nedbør og hete.
  • 10 centimeter lavere havnivåstigning i 2100, som betyr 10 millioner færre mennesker utsatt for risiko fra havnivåstigning.
  • Mindre reduksjoner i hvete-, mais- og risavlinger. (Kilde: FNs klimapanel)

---

Mer fra Dagsavisen