Nyheter

Vil trekke mange Munchturister til Moss

– Nå er på tide at både mossinger og folk fra andre steder i inn- og utland får øynene opp for Edvard Munchs liv og hans kunstverk i Moss, sier kulturrådgiver Trine Syvertsen i Moss kommune.

Bilde 1 av 2

Sammen med Moss Kunstforening og Moss Historielag jobber Moss kommune for å øke bevisstheten om Edvard Munchs tilværelse i Moss.

Ny Munchsti

Norges mest kjente maler bodde på Grimsrød Gård fra 1913 til 1916. I forbindelse med 150-årsjubileet for Munchs fødsel, og 100 års jubileum for hans bosetning på Jeløy, lagde Moss en egen tursti i 2013: «I Munchs fotspor». Det er denne turstien som nå skal utvides til også å gjelde Moss sentrum.

– Edvard Munch var anerkjent som kunstner da han kom til Moss. Han hadde gode inntekter, og var en betydelig skattyter. Han fikk ofte gjester, men ønsket ikke at gjestene skulle overnatte på Grimsrød Gård. Han innlosjerte dem i stedet på Madame Arnesens Hotell, som var plassert øverst i Dronningens gate, omtrent der Restaurant Møllhausen holdt til i siste halvdel av 1900-tallet. Det er naturlig at dette hotellet blir med i den nye turstien, sier Olav Hansen i Moss Kunstforening.

Munch og Magnussen

Oddvar Aasen i Moss Historielag forteller at Munch var fast gjest på postkontoret i Rådhusgata 1.

– Han hadde egen postboks, og fikk mye post. Der ble han også kjent med byens senere rådmann og borgermester; Arne Magnussen, som den gang jobbet på postkontoret, sier Oddvar Aasen.
Det er også aktuelt å legge inn jernbanestasjonen, Elefantapoteket ved Øvre Torg og Tivoli kino i en ny Munchsti gjennom Moss.

– Edvard Munch likte gå på kino, og han hadde visstnok med seg hunden sin på Tivoli kino, sier Olav Hansen.

Munchturister

Det nye Munchmuseet i Oslo har kort og godt fått navnet MUNCH, og det skal åpne på våren 2021. Trine Syvertsen håper at den nye Munchstien i Moss skal bli en del av opplevelsen for Munchturister som vil oppsøke det nye, moderne museet ved sjøkanten i Oslo.

– Det er kort vei fra Oslo til Moss, og for Munchturister kan det bli en spennende reise til Moss, for å se de stedene som var sentrale for Edvard Munch i vår by.

Han malte mange kjente malerier i Moss, og jobbet blant annet med dekorasjonene til Universitetets aula i Oslo. Han har også malt flere malerier som kan relateres til området i og rundt Grimsrød gård.

Olav Hansen forteller at det nasjonale Munch-nettverket har mottatt 4,7 millioner kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Moss Kunstforening skal søke om 300.000 kroner for å ruste opp, og forlenge Munchstien gjennom Moss.

– Jeg håper at Moss kommune vil sette inn ressurser på å gjøre den nye Munchstien landskjent. Og at det vil bli lagt opp til guidede turer, som vil omfatte både den nye traseen i sentrum og den gamle stien på Jeløy.
Jeg regner med at den nye Munchstien står ferdig til bruk før sommeren i år, sier Olav Hansen.