Nyheter

Har oppdaget nytt kvikkleireområde i Moss

I forbindelse med jernbaneutbyggingen har det blitt funnet et nytt, inntil nå ukjent, kvikkleireområde midt i sentrum av byen.

Det kunne Torunn Årset, direktør for teknisk, samferdsel, landbruk og miljø i Moss kommune, fortelle under et ekstraordinært formannskapsmøte i Moss tirsdag.

Området omfatter sentrum fra Moss kirke ned til Mosseelva og Mossesundet, via Dronningensgate og Th. Petersonsgate.

Sonen har fått faregrad middels. Dette er høyere enn det som har vært tilfellet i anleggsområdet rundt nye Moss stasjon, men her har faregraden blitt oppjustert til middels etter de nye undersøkelsene. Faregraden er en vurdering av sannsynligheten for at det skal gå et skred i området.

Faregrad middels er likevel ingen grunn til bekymring, ifølge kommunen.

Den nye kvikkleiresonen i Moss har en tilfredsstillende stabilitet. Derfor er det ikke nødvendig å iverksette tiltak for å iverate stabilitet, sa Årset og henviste til vurderinger gjort av NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Til tross for dette vil det bli foreslått restriksjoner og stilt krav til videre utredning for planer og byggesaker i området.

Ikke ferdige med undersøkelsene ennå

Oppdagelsen ble gjort av NGI denne høsten og stammer fra grunnundersøkelser i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Moss. På bakgrunn av funnet ble det bestilt ytterligere undersøkelser av den aktuelle grunnen.

En fullstendig rapport er ikke klar ennå, men kommunen har valgt å gå ut med informasjon allerede nå på bakgrunn av Gjerdrum-skredet.

Etter skredet på Gjerdem har kommunen mottatt en rekke henvendelser fra innbyggere som er bekymret for situasjonen i Moss. Vi har ikke alle svarene ennå, men fordi befolkningen har behov for å vite dette nå, går vi ut med denne informasjonen til tross for at rapporten ikke er ferdig ennå, sa Årset til formannskapet.

Hun opplyste også at kommunen ville oppdatere hjemmesiden med mer informasjon om kvikkleire og byens grunnforhold.

Bane NOR planlegger tiltak

Bane NOR planlegger å dele mer informasjon om grunnforholdene og hvilke tiltak som er planlagt i forbindelse med jernbaneprosjektet neste uke. De har gjort det klart ovenfor kommunen at funnet av det nye kvikkleireområdet ikke skal påvirke utbyggingen av dobbeltsporet.

Det er ingen hemmelighet at det er en risikosone med kvikkleire i dette området, sier Birger Steffensen, Bane NORs prosjektsjef for dobbeltsporet gjennom Moss.

Fram til nå har det blant annet blitt satt igang en overvåking av grunnen, som rapporterer eventuelle bevegelser på timesbasis. Dette overvåkingsprogrammet, som gjøres i samarbeid med NGI, er planlagt utvidet i løpet av 2021.

I tillegg har Bane NORs totalentreprenør MossIA opprettet en beredskap som kan iverksette en rekke strakstiltak, hvis det skulle oppstå bevegelser i grunnen.

Moss blir et sikrere sted som resultat av jernbaneutbyggingen, og vi har Norges fremste eksperter til å bistå oss på en forsvarlig måte, sier Steffensen.

LES OGSÅ: Bedre byutvikling Moss anker dommen om jernbaneutbyggingen: – Impulsen kom etter Gjerdrum-skredet (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: