Nyheter

BBM vil anke dommen - foreløpig uten advokat

Bedre byutvikling Moss (BBM) sier de har samlet inn nok penger til å betale for rettssaken de tapte. Likevel vil de anke saken videre – og risikere en enda større regning.

Interesseorganisasjonen saksøkte staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fordi de mente det ble gjort en rekke feil i forbindelse med jernbaneprosjektets politiske og byråkratiske prosess.

14. desember falt dommen i Moss tingrett: BBM tapte på alle punkter.

Rett etter dommen gjorde BBM det klart at de ikke ville anke avgjørelsen. Nå har de ombestemt seg.

– Impulsen for å anke kom etter Gjerdrum-skredet, sier BBM-leder Jonathan Parker.

Bekymret for kvikkleireskred i Moss

10 personer mistet livet i kvikkleireskredet, som rammet deler av et boligområde i Gjerdrum natt til 30. desember. BBM mener det samme kan skje i Moss, i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

– Vi mener Gjerdrum-saken ligner på situasjonen i Moss. Vi vil ikke oppleve en ulykke midt i anleggsperioden, som vi kunne ha forhindret om vi bare hadde gjort litt til, sier Parker.

Bane NOR mener på sin side at kvikkleireskred i anleggsområdet ikke er realistisk, og støtter seg på faglige vurderinger av Norges Geotekniske Institutt (NGI).

LES OGSÅ: Åpner for å fortsette kampen, selv om de skulle tape i retten (+)

Avsluttet samarbeidet med advokat

I sivile saker er det vanligvis en ankefrist på én måned. På grunn av rettsferie i romjulen har ankefristen blitt utvidet med halvannen uke.

BBM-leder Jonathan Parker har skrevet anken sammen med resten av foreningens styre, og regner med å levere den inn til tingretten i løpet av uka.

Under rettssaken i Moss tingrett var BBM representert av advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma, men dette samarbeidet ble avsluttet etter at dommen falt.

– Vi opplevde at juridiske bindinger hindret oss i å komme med poenger, som vi mente var viktige for saken. Det var ganske fortærende, fordi dommen viser at disse poengene var viktige, sier Parker.

Dagsavisen Moss Dagblad har vært i kontakt med advokat Tine Larsen, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Jobber med å skaffe penger til ny advokat

I øyeblikket står altså BBM uten advokat.

– Vi har ikke råd til en advokat inntil videre, og ankeerklæringen sendes uten advokat i denne omgang. Den vil kunne være grunnlaget for oppfølging av en ny advokat senere, sier Parker.

– Det har vært nesten befriende å slippe å forholde seg til de strenge begrensninger som en advokat fører, legger han til.

– Ville dere ikke stilt sterkere i en ankesak med en advokat fra første stund?

– Vi vet ikke. Jeg opplever at vi har 90 prosent av kompetansen og kunnskapen som trengs for å føre saken selv. BBM har søkt om rettshjelp via vår forsikring og vi jobber også med å skaffe penger til advokat. Vi vil uansett prioritere å skaffe juridisk hjelp til sluttinnlegget for å spisse saken før rettsforhandlingene, svarer han.

LES OGSÅ: «Det er svært mange underlege, sjølvmotseiande og uhaldbare vurderingar i BBM-dommen»

Sier de har samlet inn 130.000 kroner

I etterkant av dommen gikk BBM ut og ba sine støttespillere om økonomisk hjelp til å dekke statens saksomkostninger. I en innsamlingaksjon på bidra.no har det i skrivende stund kommet inn 28 bidrag på til sammen 16.900 kroner. Jonathan Parker forteller dog at de allerede har klart å samle inn nok penger til å betale de 130.000 kronene.

Likevel velger BBM anke, med den risiko at summen kan bli langt høyere.

– Vi har råd til å betale statens saksomkostninger, men vi kan bli nødt til å bruke de pengene på en anke i stedet, sier Parker.

– Hva vil dere gjøre med de innsamlede pengene, dersom dere skulle vinne ankesaken?

– Hvis vi får tilbake saksomkostningene vi er pådømt, betyr det penger i kassa for oss. Men de største bidragsyterne våre skal få pengene tilbake, svarer han.

LES OGSÅ: Bekymret for BBMs videre eksistens etter tap i retten (+)

Villige til å ta sjansen

Å levere inn en anke koster omtrent 29.000 kroner. Ifølge Parker kan de få mesteparten av dette igjen, dersom de trekker anken i tide. Men hvis saken blir behandlet, risikerer organisasjonen ikke bare å betale den opprinnelige summen på 130.000 kroner. De kan også bli idømt nye utgifter for å dekke statens arbeid med en anke.

– Vi synes den første summen på 130.000 kroner var urettferdig. I verste fall risikerer vi å få en slik regning på nytt. Hvis vi beholder alle de nye elementene i anken, vil regjeringsadvokaten bruke mye tid på en anke. Men en advokat kan hjelpe oss å prioritere senere, sier Parker.

– Det er en risiko vi tar, men vi opplever det som lite sannsynlig at det blir slik. Vi tror i stedet at vi vil slippe de saksomkostningene vi allerede har blitt påført, legger han til.

Ifølge Parker står hele styret samlet bak avgjørelsen.

Mandag 19. november 2018 startet rivningen av Nyquistbyen i Moss. Øvre Tvergate 4 var første bygg til å bli jevnet med jorden. Hele bydelen skal rives, slik at Bane NOR kan bygge ny jernbane og dobbeltspor. Norsk Saneringsselskap står for selve rivningen.

Her blir det første huset i Nyquistbyen revet i forbindelse med jernbaneutbyggingen. Det skjedde for over to år siden. BBM mener det ennå ikke er for sent å velge en annen jernbaneløsning i Moss.

Håper fortsatt de kan stanse jernbaneutbyggingen

Som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har skrevet, konkluderte Moss tingrett med at jernbaneutbyggingen ikke ville bli stanset, selv om BBM hadde rett i alle påstandene om saksbehandlingsfeil. Det var en av grunnene til at BBM opprinnelig valgte å ikke anke.

– Etter vår gjennomgang mener vi at retten bygget dette på et sviktende grunnlag, sier Parker.

BBMs posisjon er altså at det fremdeles er mulig å stanse dagens jernbaneutbygging i Moss.

Advokat Andreas Hjetland førte saken på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han ønsker ikke å kommentere BBMs anke før han har fått lest den.

---

Dette er saken

  • ▪ Bedre byutvikling Moss (BBM) saksøkte staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • ▪ BBM krevde at vedtaket om områdereguleringsplanen for dobbeltsporet gjennom Moss kjennes ugyldig.
  • ▪ Dette ble begrunnet med det BBM mente var en rekke saksbehandlingsfeil.
  • ▪ Moss tingrett behandlet saken i november. Måneden etter kom dommen: Staten ble frikjent.
  • ▪ Foruten å tape søksmålet, ble BBM også dømt til å betale statens saksomkostninger knyttet til rettssaken. Moss tingrett fastslo at summen skulle være 130.000 kroner.
  • ▪ Dette ble BBM dømt til å betale innen to uker. Fristen starter først etter at ankefristen er over. I og med at BBM valgte å anke, utsettes betalingen frem til utfallet av anken er kjent.
  • ▪ Et mulig utfall er at dommen blir omgjort, noe som i så fall betyr at foreningen slipper å betale statens saksomkostninger. Et annet mulig utfall er at BBM taper ankesaken. Da risikerer de å måtte betale statens ekstra saksomkostninger knyttet til ankebehandlingen. Anken kan også bli forkastet.
  • ▪ BBM har valgt å føre ankesaken uten advokat.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: