Nyheter

Fra flott nyttårsfest til et mageplask i jubileumsåret

– Ved inngangen til 2020 hadde vi en fantastisk nyttårsfeiring, og jeg gledet meg til jubileumsfeiring og bygging av vår nye kommune. Så fortsatte året med et gedigent mageplask.

1 av 4

Slik er den spontane kommentaren fra ordfører Hanne Tollerud (Ap), da hun forsøker å oppsummere fjoråret.

– Så ble det stille

Ordføreren havnet selv i tidlig karantene, da hun hadde deltatt på seminar i Ålborg.

– Det var som å skru av en bryter. Vi jobbet med å bygge en ny kommuneorganisasjon og -kultur. Vi hadde laget et flott program for byens 300 års jubileum, og nytt kulturhus sto ferdig. Vi hadde høy fokus på å holde et høyt tjenestetilbud til innbyggerne. Så ble det stille. Karantene og hjemmekontor ble det vanlige, og mange politiske saker ble satt på vent fordi koronapandemien tok det meste av oppmerksomheten.

– Hva førte dette til?

– Vi ble satt kraftig tilbake i byggingen av en kommunestruktur for den sammenslåtte kommunen. De politiske prioriteringene ble vridd over til håndtering av koronaviruset. dette førte også til økte, uforutsette kostnader, noe som satte sitt preg på kommuneøkonomien. Vi satte naturligvis liv og helse først. Det er fortsatt hovedprioriteringen, sier Hanne Tollerud.

Sommerutbrudd

– Fram mot sommeren 2020 roet smittesituasjonen seg, og det var stor tro på at vi var kommet over det verste. Da var det som en eksplosjon da vi fikk et nytt smitteutbrudd i juli. Moss ble hovedoppslag i riksmedier, og jeg hadde inntrykk av at TV 2 nærmest bodde utenfor hagegjerdet hjemme på Jeløy. Det var kjempefrustrerende, sier Hanne Tollerud.

Kommuneoverlegen i Moss har hele tida sterkt anmodet byens befolkning om å holde steinhardt på alle smittevernregler. Dette budskapet er blitt hamret inn helt fra den gang pandemien rammet oss.

– Dette er det fortsatt viktig å holde fast på, også når vaksinen kom­mer på nyåret, sier Mosseordføreren.

Seks partier i samarbeid

Selv om sykdom og smittevern har dominert i 2020, er det også noen lyspunkter å se tilbake på. Hanne Tollerud peker på at næringslivet i Moss har greid seg tålelig bra.

– Det skyldes et stort mangfold. Vi er heller ikke så avhengige av oljeøkonomien som mange andre kommuner, sier hun.

Ordføreren har også hatt stor glede av det politiske prosjektet i Moss, der hele seks partier har laget en samarbeidsplattform for å styre byen.

– Var du skeptisk til å samle så mange ulike partier til samarbeid?

– Mer spent enn skeptisk. Det var spennende å se om partier som Rødt, KrF og Senterpartiet skulle greie å samle seg om felles politiske oppgaver. For et slikt samarbeid betyr at mange kjepphester må settes til side. Det må inngås kompromisser, og vi ha et felles grunnlag å jobbe ut fra.

Jeg er veldig fornøyd med hvordan dette har utviklet seg. Samarbeidsplattformen, der vi setter klima, miljø og sosial profil i høysetet, er styrende for de valgene vi gjør. Samtidig vil jeg peke på at Moss Arbeiderpartis gruppeleder Shakeel Rehman har gjort en glimrende jobb med å holde fast i alle løse tråder, samlet dem og lagt til rette for politiske forslag og vedtak. Han har gjort en formidabel jobb, noe alle gruppelederne er enige om. Budsjettarbeidet er et godt eksempel på dette, sier Tollerud.

Jernbanen og BBM

Hun ser nå fram til et nytt år, med nye utfordringer. Bygging av nytt jernbanespor byr på byggemessige utfordringer, og Hanne Tollerud tror at prosjektet kanskje ikke blir ferdig før i 2025.

– Men jeg regner med at det nå er slutt på diskusjonene om hvor togstasjonen og togsporet skal gå, sier hun. Og sikter til tingrettsdommen der BBM tapte i saken BBM reiste mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ordføreren forteller at de følger nøye med på alle debatter om riksvei 19, og har tett kontakt med Østfolds stortingsbenk og fylkespolitikerne. Hun er fornøyd med det gode samarbeidet, også over partigrensene, og understreker at det jobbes hardt for å få til gode løsninger for Moss.

Valget i 2021

Hanne Tollerud er opptatt av at hun er ordfører for alle innbyggere i hele byen. Men når hun tar av seg ordførerhatten, dukker det opp et ihuga Arbeiderpartimedlem, og dette året er et valgår.

– Meningsmålingene er ikke gode, men vi skal stå på for å få til et regjeringsskifte til høsten. Jeg gleder meg til å treffe folk på grasrota i valgkampen, sier hun.