Nyheter

Helsepersonell flyttes fram i vaksinekøen

Folkehelseinstituttet frykter et oppsving i smitten de kommende ukene. Helsepersonell skal derfor prioriteres høyere i vaksineringen. – Fornuftig, sier avdelingssjef ved Sykehuset i Østfold.

Avdelingssjef Andreas Stensvold ved sykehuset i Østfold er glad for at helsepersonell flyttes fremover i vaksinekøen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyste på en pressekonferanse onsdag at det høyest prioriterte helsepersonellet skal vaksineres samtidig med de eldste, altså ved første vaksineforsendelse.

FHI har hele tida hatt som utgangspunkt at rekkefølgen kan justeres hvis smittespredningen øker, påpekte hun.

– Denne justeringen gjør vi nå. Grunnen er at det er en betydelig fare de neste fire ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning. Det har vært økt reising og sosial kontakt i jul- og nyttårshelgen, og vi er bekymret for importsmitte og mutasjoner av viruset, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Den opprinnelige prioriteringsrekkefølgen ble lagt fram før jul.

Les også: 30. desember: 20 nye smittede i Moss

Glad for endringen

– Jeg tenker at dette er fornuftig. Nå ser vi at smittetrykket øker i Norge, og vi er på linje med resten av Europa og USA.

Det sier Andreas Stensvold, avdelingsleder for kreftavdelingen ved Sykehuset i Østfold, til Demokraten.

Tidligere i desember var han kritisk til prioriteringene for vaksinekøen, og mente helsepersonell burde vaksineres først. Nå er han glad for at helsemyndighetene har justert køen, og tror dette også kan ha positiv effekt på rekrutteringen til helsevesenet.

– En kan jo begynne å stille spørsmålstegn ved om man vil inn i et yrke der man kanskje må ofre helsa si. Det handler om arbeidsmiljø også, og de rettighetene man har når man står i front. Da er det viktig at man gir et signal om at man ser dem som står på for å redde liv, og at også de skal beskyttes. Dette er en god dag, på tross av omstendighetene, sier han.

Stensvold har imidlertid forståelse for at de kan være vanskelig å prioritere, men gir ros til FHI og helsemyndighetene for at de har omprioritert nå som smittetrykket er høyt.

– Jeg er dyktig imponert over hvordan politisk ledelse har løst dette. Det er ikke mye her å være kritisk til, men det er flott at de justerte.

Les også: Koronahjelp til utelivsbransjen i Moss

Setter av en andel av dosene

Målet med omprioriteringen er å sikre at kapasiteten i helsetjenestene ikke svekkes ved økt smitte.

I første omgang settes det av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan primærhelsetjenesten få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.

Vaksinasjonen av utvalgt helsepersonell vil pågå parallelt med vaksinasjonen av sykehjemsbeboere og risikogrupper over 85 år. Den starter i uke to.

Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell i landet, og det må derfor gjøres prioriteringer innad i gruppen. FHI har utarbeidet forslag til kriterier som kan være til hjelp for å prioritere.

– Det blir opp til de regionale helseforetakene å beslutte hvilke grupper de ønsker å prioritere. Det vil blant annet være basert på smittetrykket lokalt, hvordan man er organisert, og hvor sårbarheten er, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

– Men det er klart at helsepersonell som jobber tett opp mot covid-19-pasienter, er en naturlig gruppe å tenke på.

Les også: Nasjonal bibliotekpris til aktivisten Anders Ericson fra Moss

Avviser politisk press

Den opprinnelige planen om å vente med vaksineringen av helsepersonell har skapt mye debatt. Men Stoltenberg avviser at omprioriteringen som gjøres nå, er et resultat av politisk press.

– De endringene vi gjør nå, er et resultat av endringer i smittesituasjonen. Vi har ikke egentlig oppfattet at det har vært et politisk trykk, sier Stoltenberg til NTB.

– Dette er et initiativ som vi har tatt med utgangspunkt i smittesituasjonen, sier hun.

FHI-direktøren viser til at smitten i Norge har økt med 6–7 prosent i uka de siste ukene. I inneværende uke venter FHI at økningen vil bli enda større, og den kan fortsette å øke i ukene som kommer.

Situasjonen er dermed en helt annen enn da den opprinnelige prioriteringen ble lagt fram.

– Da vi tok beslutningen opprinnelig, så var det vedtatt nye tiltak og nedgang i smittetallene over flere uker. Nå har vi hatt oppgang over flere uker, sier Stoltenberg.