Nyheter

Koronahjelp til utelivsbransjen i Moss

36 av byens serverings- og utelivssteder har nylig fått utbetalt i alt 5,58 millioner koronakroner. Vedtaket ble gjort i Moss formannskap 18. desember, og allerede 22. desember skal pengene ha blitt utbetalt.

Utelivsbransjen har hatt store tap mens pandemien har herjet, og mange steder har stått i fare for å bli nedlagt. Byens politikere har jobbet sammen med bransjen for å finne løsninger, og 18. desember ble det vedtatt i formannskapet å gi 5,58 millioner kroner til serveringsstedene.

Rask hjelp

Dette er penger som er gitt av staten for å hjelpe næringslivet. I Moss valgte formannskapet å la utelivsbransjen få hele beløpet. Fristen for å søke var stram; 21. desember.
Mosseregionens Næringsutvikling AS fikk oppdraget med å administrere ordningen, og har utført dette sammen med representanter for Moss kommune, og etter konsultasjon fra Moss og Rygge serveringsforening.

Ikke omsetningsavgift for alkohol

For å gi en hjelp til hele bransjen valgte Moss kommune å ikke sende ut faktura for omsetningsavgift for alkohol for 2019 til skjenkestedene. Dette utgjør 478.000 kroner. Resten av Stortingets bevilgning, 5,1 millioner kroner, er fordelt etter gitte kriterier.
Støttebeløpene er gitt som trappetrinnsmodell, der søkere med omsetning i desember 2019 under 200.000 kroner er tilkjent støtte på 72.671 kroner. Søkere med omsetning over en million kroner, er tilkjent kr 227.098. Mens søkere med omsetning mellom kr 200.000 og en million, er tilkjent 145.342 kroner.