Nyheter

Kamp for Ryggelandskapet i bokform

– Boka mi er et kampskrift mot veibygging gjennom det unike Ryggelandskapet, sier Ryggeentusiast og forfatter Bjørn Boge.

Boka «Herregårdslandskapet i Rygge» består av mange vakre bilder fra ulike landskapsområder i Rygge, med presis informasjon om hvert enkelt sted.

Løp fra sorgen

Om Værne Kloster står det blant annet: «Samtidig som Værne Kloster fikk sitt landskapsvernområde og biotopområde i 2013, kom det ut en forskrift om vern av området. Formålet er å ta vare på et kultur- og naturlandskap av økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi». I slike korte avsnitt er det spekket med informasjon.

Bjørn Boge forteller at han begynte å gjøre seg godt kjent med Ryggenaturen den gang hans ektefelle ble alvorlig syk, så tidlig som 24 år gammel. Hun døde som 49-åring, og Bjørn Boge brukte sin fritid på å springe bort «ventesorgen» i herregårdslandskapet.
– Jeg ble oppmerksom på mangfoldet i naturen, og studerte både salamandre og snoker, og jeg har en samling på minst ett tusen blomsterbilder.
Fra 1999 til 2001 var jeg leder i Ekholt Vel. Det var den gang Gretha Kant var ordfører i Moss, og ønsket å ha havneveien fra Moss Havn og opp til Årvoll. Tunnelåpningen ville komme ut i Ekholtgrenda, omtrent der Biltema er plassert i dag. Velforeningen engasjerte seg sterkt mot dette inngrepet i Ryggenaturen, og heldigvis hadde vi en Ryggeordfører som ga klar beskjed om at tunnelåpningen måtte ligge i Moss.

Ikke ferjeleie ved Feste

– Er du fortsatt i beredskap for vern av landskapsvernområdene i Rygge?

– Ja, absolutt. Kulturlandskapet i Rygge må bevares. Da det kom forslag om å legge ferjeleie til Feste, var det mange som pekte på meg, og ønsket at jeg skulle ta opp kampen mot et slikt ferjeleie, og dermed en voldsom veiutbygging gjennom de unike landskapsområdene. Vi må ikke tillate storstilte veiprosjekter gjennom herregårdslandskapet. Vi snakker om en arv på minst 10.000 år. Det er ikke vår oppgave å si noe om hvor riksvei 19 skal gå. Vår funksjon er å hindre ødeleggelse av de viktige naturområdene i Rygge, sier Bjørn Boge.

Kunnskap

– Jeg tror at mange politikere mangler kunnskap om de områdene de er satt til å forvalte. Boka mi er spekket med informasjon, og jeg håper at den vil gi både politikere, fagfolk og folk flest mer innsikt i hva slags landskap vi har i Rygge, sier Bjørn Boge. Han har drevet aktiv lobbyvirksomhet for å spre kunnskap om landskapsvernområdene i Rygge, og ønsker at også fagfolk i Statens vegvesen vil forstå mer av kulturen i de områdene der de planlegger sine veiløsninger. Han mener at mange politikere stoler for mye på fagekspertisen, og dermed kan de gå inn for feil løsninger.
Tidligere i år ble Bjørn Boge utnevnt som æresmedlem i Landskapsvernets venner i Rygge.
– Dette var motiverende, og gir meg fortsatt lyst til å kjempe videre. Jeg håper at boka vil inspirere mange til å ta turer i herregårdslandskapet i Rygge, og bli bedre kjent med mangfoldet i naturen, sier han.