Nyheter

Bekymret for BBMs videre eksistens etter tap i retten

Foreningen må betale staten 130 000 kroner i saksomkostninger. Det er penger de ikke har.

Bedre byutvikling Moss (BBM) gikk til søksmål mot staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å stanse jernbaneutbyggingen i Moss. BBM mener områdereguleringsplanen for dobbeltsporet ikke ble godt nok utredet.

Denne uka kom dommen: Staten frikjennes på alle punkter.

Kort forklart: Dette er BBM-rettssaken (+)

Dommen innebærer at BBM må betale statens saksomkostninger på 130 000 kroner. I dag har foreningen rundt 30 000 kroner på konto.

– Vi er nødt til å hente inn penger fra våre medlemmer. Helst ikke de vi allerede har fått støtte av. Vi håper folk fortsatt vil støtte oss, sier BBM-leder Jonathan Parker.

Forventet ikke å få regningen

Den frivillige organisasjonen har allerede samlet inn penger fra sine medlemmer og støttespillere for å i det hele tatt kunne føre saken for retten. Ifølge foreningen selv er det snakk om rundt 200 000 kroner. Dette er penger som kun går til å dekke deres egne kostnader - ikke statens.

Parker reagerer sterkt på at Moss tingrett har dømt BBM til å betale staten 130 000 kroner i løpet av to uker.

– Dommeren har gjort det maks vanskelig for oss. Det er helt urimelig at våre medlemmer påføres disse kostnadene.

– Er ikke dette noe dere burde ha tatt høyde for før dere gikk til sak?

– Vi nærmest utelukket det som et mulig utfall. Vi har lagt til grunn at det er så opplagt at det trengs en oppklaring i denne saken, at ingen domstol i verden kunne finne på å pålegge en liten, frivillig organisasjon dette, svarer BBM-lederen.

Misforsto forsikring

Parker snakket i forkant av rettssaken om at BBM hadde en forsikring som ville dekke dem, i tilfelle de ville blitt pålagt å dekke statens saksomkostninger. Nå viser det seg at den trolig ikke vil gjelde.

Parker forklarer at siden retten kom fram til at BBM hadde partsevne og rettslige interesse, er det foreningen i sin helhet som får kravet, i stedet for han som styreleder.

– Vi trodde vi hadde forsikret foreningen, men ifølge vår advokat er det kun styret som er forsikret. Hadde det vært meg som person som fikk kravet, ville forsikringen dekket det, sier han.

Vil ikke anke dommen

Som følge av den økonomiske situasjonen, som ifølge Parker gjør BBMs fremtid usikker, kan ikke foreningen anke saken. En anke ville påført dem ytterligere kostnader.

– Vi ønsker, men kan ikke på grunn av lang ventetid i lagmannsretten, sier Parker.

I tillegg konkluderte Moss tingrett med at jernbaneutbyggingen ikke ville ha stoppet, selv om BBM hadde vunnet rettssaken nå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: