Nyheter

Stilte opp i militæruniform på jobb i barnehagen: – Barna synes det er gøy

Heimevernet har oppfordret alle sine soldater til å stille opp på sin sivile jobb i militæruniform i dag.

1 av 3

Jonas Lindblom fra Moss jobber til vanlig som daglig leder i Garder barnehage i Vestby. Men det mange ikke vet, er at han også er troppssjef i Heimevernet.

Lindblom er ikke alene. Heimevernet består i dag av rundt 40 000 soldater fordelt på 11 distrikter. De tilhører alle samfunnslag og yrkesgrupper, men få har fått vist fram sin «grønne» side til omverdenen. Fram til i dag.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet, sier generalmajor Elisabeth Michelsen.

Hun er sjef for HV og har godkjent bruken av uniform utenfor militærtjeneste, i anledning «uniform på jobben-dagen» 4. desember.

– Stolt av å være en del av Heimevernet

Barnehageleder Lindblom mener mange i samfunnet ikke er klar over hvilken ressurs Heimevernet er. Han håper uniformdagen kan være med på å skape litt nysgjerrighet rundt det militære arbeidet hans.

– Jeg er stolt av å være en del av Heimevernet. Jeg mener vi gjør en viktig jobb og ønsker å synliggjøre det, sier han.

Han hadde vært sju år i Forsvaret da han startet å tjenestegjøre for Heimevernet i 2005. Nå er han troppssjef i Moss HV, som til sammen består av rundt 185 menn og kvinner.

Godt mottatt

Det at Lindblom jobber med barn har ikke vært noen hindring for at han kunne ta på seg uniformen på jobb. I forkant ble det sendt ut en melding til foreldre og foresatte, men ingen protesterte mot bekledningen.

– Jeg har tatt imot flere barn i barnehagen i dag, og det har gått helt fint. Mange av barna synes det er gøy at jeg har på meg uniform, sier han.

En av dem er fem år gamle Vebjørn Sletten Sund.

– Jeg synes det er kult, sier han, før han viser fram sin egen bukse, som også er grønn.

Også kollegaene til Lindblom setter pris på stuntet. Der er tilbakemeldingen at menn i uniform gjør seg godt.

Vil bygge et bedre omdømme

Stig Lande, områdesjef for Moss HV, synes det er flott å se HV-soldatene sine i uniform i sivile jobber.

– Det er viktig at vi synliggjør det at Heimevernet består av folket. Jeg håper dette øker anerkjennelsen til Heimevernet. Det handler om å bygge et godt omdømme, sier han.

Tradisjonelt sett har Heimevernet ikke hatt et like godt rykte i befolkningen som andre grener i Forsvaret. Generelt har oppfatningen vært at HV-soldater er mindre motiverte og mer useriøse.

– Vi begynner å ta livet av den myten nå, sier Lande.

Krever arbeidsgivers godkjennelse

Det er frivillig å delta på uniformdagen, men enkelte yrkesgrupper må avstå. Det inkluderer ansatte som allerede bruker uniform i den sivile jobben, som for eksempel politi. En forutsetning for å delta er at arbeidsgiveren godkjenner bruken av uniformen.

Personene som deltar anses ikke å være i tjeneste for Forsvaret under markeringen.

Dette er første gang «uniform på jobben-dagen» blir arrangert i Norge. Planen er at det blir en årlig markering hver 6. desember, som er HVs «bursdag». Grunnen til at det ble markert 4. desember i år, er fordi 6. desember falt på en søndag.