Nyheter

Moss kommune innfører streng HMS-kontroll for å sikre et seriøst arbeidsliv

– Nå blir det innført helse, miljø og sikkerhetskontroll på alle arbeidsplasser der Moss kommune er byggherre, sier gruppeleder Eirik Tveiten i Rødt.

1 av 2

– Moss Rødt har kjempet et par år for å få innført en modell i arbeidslivet som skal bekjempe sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. Vi har lenge hatt etiske regler for dette, men nå går vi et skritt lenger og tar i bruk et aktivt kontrollsystem. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 19. november. Det var gledelig at vedtaket ble gjort med hele 35 mot fire stemmer, sier Eirik Tveiten.

Skal bekjempe arbeidslivskriminalitet

Moss kommunestyre har dermed innført det som er kjent under navnet «Oslomodellen». Eirik Tveiten forteller at hovedstaden har hatt suksess med å bekjempe arbeidslivskriminalitet og legge til rette for et anstendig arbeidsliv. Han viser til at Oslomodellen stiller strenge krav til sikkerhet på arbeidsplassen, krav til fagkompetanse og lærlingplasser. Det dreier seg også om å opprette standardkontrakter som stiller krav om tarifflønn, og det handler om å gjøre det attraktivt å bli fagarbeider.
– Det er mange kommuner som har lignende krav, men i tillegg har Moss kommune nå innført et kontrollsystem, som skal sikre at kravene blir fulgt på arbeidsplassene. Alle ansatte skal ha et elektronisk HMS-kort, der det er registrert sentrale opplysninger om tariffert lønn, sikkerhetsspørsmål, fagstatus, krav til dokumentert yrkesskadeforsikring og en rekke annen informasjon. Dette HMS-systemet er allerede utviklet i Oslo, og for oss vil det koste rundt 280.000 kroner årlig for å bruke dette kontrollverktøyet. Det er rimelig for å kunne sikre seg mot sosial dumping og for ha et anstendig arbeidsliv, sier Eirik Tveiten.

Fortløpende kontroll

Kravene blir gjort gjeldende for bygge- og anleggskontrakter med en verdi fra 1,3 millioner kroner. Det vil bli krav om bruk av fast ansatte i minst 80 prosent stilling. Det blir også et krav at minimum 10 prosent av arbeidende timer skal utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.
 – Moss kommune har lenge hatt et etisk regelverk, som entreprenører har vært nødt til å forholde seg til. Den nye dimensjonen i det ferske kommunestyrevedtaket, er kontrollfunksjonen. Dette gjør det mulig for Moss kommune å føre en fortløpende kontroll med at de vedtatte seriøsitetskravene etterleves.
Konkurransen om ulike byggeoppdrag skal ikke være en kamp mot bunnen, hvor de ulike leverandører foretar sosial dumping og underbyr hverandre på bekostning av en del grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel allmenngjorte lønns- og arbeidstidsavtaler, andel fast ansatte fagarbeider og lærlinger, sa Eirik Tveiten i kommunestyremøtet.
Samtlige partier i kommunestyret, med unntak av Frp og en uavhengig representant, stemte for å innføre dette kontrollsystemet som skal være med på å sikre trygge og seriøse arbeidsforhold i byggebransjen.
– Vi har hatt god dialog med de tillitsvalgte, og jeg er svært glad for vedtaket, sa gruppeleder Shakeel Rehman (Ap).