Nyheter

Tilbyr unge gaming for å holde dem i aktivitet

Etter mye venting har Kambo endelig fått et e-sportstilbud. Nå planlegges det flere fritidstilbud i nordre bydel.

Bilde 1 av 2

Spillere som ønsker å samles fysisk et sted i Moss for å konkurrere i dataspill har hatt begrensede muligheter. Frem til nå. På Nøkkeland skole finnes det nå egne gamingrom, der barn og unge kan samles i fritiden.

– Målet er å skape et godt oppvekstmiljø i nordre bydel og gi gamere litt mer status. Her vil de få et sted de blir sett, sier Espen Andersen, som har ledet prosjektet for Kambo IL.

– Vi ønsker å trekke noen av dem som sitter på rommene sine inn i en sosial setting i virkeligheten, legger han til.

Koronarestriksjoner

Dagsavisen Moss Dagblad skrev om prosjektet allerede våren 2019. Da var planen å starte opp den påfølgende høsten. Men flere utfordringer, blant annet koronapandemien, har ført til utsettelser. Nå er tilbudet endelig på plass. Det ble offisielt åpnet lørdag 14. november. Da var ordfører Hanne Tollerud en av de inviterte gjestene.

Planen fremover er å holde åpent på kveldstid onsdager. I første omgang inviteres kun elever fra Nøkkeland skole. På grunn av koronarestriksjoner, er det viktig at deltakerne tilhører samme kohort, i den grad det er mulig. Alle som kommer må dessuten registrere seg.

På sikt, når restriksjonene oppheves, ønsker Kambo IL å utvide åpningstidene og tillate folk å møte opp uoppfordret.

– Vi håper å komme åpne mer i januar, litt avhengig av koronaen, sier Andersen.

LES OGSÅ: Kirkens Bymisjon åpner ny møteplass for unge i Moss

Espen Andersen, prosjektleder for Kambo IL, er glad for at tilbudet endelig har åpnet.

Espen Andersen, prosjektleder for Kambo IL, er glad for at tilbudet endelig har åpnet.

Skal være åpent for alle

Tilbudet er todelt. På den ene siden har du et gamingtilbud, hvor barn og unge kan komme for å spille dataspill. Dette skal være gratis.

Det vil også være et eget e-sporttilbud. Dette retter seg mot dem som ønsker å spille i konkurranser.

Sistnevnte vil kreve medlemskap i Kambo IL og litt mer forpliktelse, for eksempel i form av regelmessige treninger.

Innen jul er planen å ha ti PC-plasser og tre Playstation-konsoller tilgjengelig.

På sikt vil tilbudet være åpent for alle, ikke bare elever på Nøkkeland skole. Andersen regner med hovedvekten av deltakerne vil være ungdomsskoleelever.

– Vi håper på sikt å kunne holde åpent fire ganger i uka, og kanskje en helg eller helgedag innimellom, sier Andersen.

Vil opprette e-sportlag

På sikt er også planen å opprette egne lag, som skal representere Kambo IL innenfor visse dataspill. Espens sønn, Johannes Mjelde Andersen, er én av dem som ønsker å bli med på et slikt lag.

– Det er noe av det jeg er interessert i, ja, sier 14-åringen.

Han spiller mest Overwatch og Valorant for tiden, som er to spill han tror kan bli aktuelt å opprette lag i for Kambo IL.

Han synes det er flott at klubben har fått på plass det nye tilbudet.

– Det er veldig kult. Det har vært mye tilbud om fotball før, men ikke gaming. Det har manglet, sier han.

LES OGSÅ: Er e-sport toppidrett? Hvordan trener egentlig en e-sportutøver? (+)

Etter hvert er det tenkt at det kan opprettes egne e-sportslag. Det ønsker Johannes Mjelde Andersen å bli en del av.

Etter hvert er det tenkt at det kan opprettes egne e-sportslag. Det ønsker Johannes Mjelde Andersen å bli en del av.

Har fått dekket kostnader

Tilbudet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kambo IL og Røde Kors Moss. Sistnevnte har søkt om og fått tildelt over en halv million kroner til prosjektet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Moss kommune har også bidratt med 150.000 kroner, ifølge Andersen.

Driften av e-sportstilbudet blir frivillig- og foreldrestyrt.

– Til nå har ikke klubben hatt noen andre kostnader enn mannskap, men internett koster. Vi trenger også litt kapital for å bytte ut skader på maskiner etter hvert. Det er noe vi skal søke om å få dekket, sier han.

LES OGSÅ: – Jentene kan bite vel så godt fra seg i gaming som gutta

Planlegger flere aktivitetstilbud

Geir Østborg, leder for Røde Kors i Moss, forteller at de har lenge hatt et ønske om å skape mer aktivitet for barn og unge i nordre bydel.

– Vi ser at det er behov for det. Røde Kors Moss har hatt en ungdomsavdeling over tid nå. Der er få barn fra nordre bydel representert. Jeg bor der selv og har sett at det skriker litt etter aktiviteter der, sier han.

E-sportstilbudet er bare det første i en rekke flere aktiviteter som de håper på få på plass i området.

– Her skal vi samarbeide med Kambo Velforening, Avdeling Ung i kommunen og FAU. Vi vil blant få på plass leksehjelp, som kommer i gang etter koronarestriksjonene oppheves, sier han.

Ifølge Østborg vil også Kirkens Bymisjon komme med fritidstilbud i området en gang i framtiden.

– Det skal bli et stort og bra tilbud for barn og unge her. Jeg håper det fører til at ungdom i denne bydelen får et sted å forholde seg til, sier han.

LES OGSÅ: Medietilsynet lanserte dataspill i Moss

---

Dette er e-sport

  • ▪ E-sport, kort for elektronisk sport, handler om å konkurrere mot andre personer i ulike dataspill.
  • ▪ Noen av de største spillene hvor det i dag konkurreres på et profesjonelt nivå, er League of Legends, Fortnite, Dota 2 og CS:GO.
  • ▪ I Norge finnes det et eget ligasystem innenfor e-sport, kalt Telialigaen.
  • ▪ Turneringer i de mest populære e-sportspillene vises ofte på strømmetjenester, eller til og med TV, og når ut til millioner av fans verden rundt.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: