Nyheter

Dette vil kommunen kutte frem mot 2024

Fredag la kommunedirektøren fram sitt forslag til budsjett for de neste fire årene. Her er en oversikt over de foreslåtte innsparingstiltakene.

Kommunedirektør Hans Reidar Ness la fram budsjettforslaget fredag.