Nyheter

– De dårligst stilte kan ikke redde kommunens økonomi

– Politikerne i Moss bør komme på besøk, se meg inn i øynene og fortelle at de vil at de svakeste og mest sårbare i samfunnet skal bære regningen for kommunens dårlige økonomi, sier Cecilie Aas Kuhl.

Cecilie Aas Roos, én av to frivillige fra Hjelp oss å hjelpe i Moss.

Hun er aktiv i «Hjelp oss å hjelpe», og ser daglig hvordan fattigdommen preger livene til et stort antall mennesker i Moss.

Drikker vann

Kommunedirektøren i Moss regner med et driftsunderskudd på 200 millioner kroner, og har foreslått en rekke kutt, som i flere tilfeller vil ramme familier med lav inntekt. Dette reagerer Cecilie Aas Kuhl sterkt på.
Jeg kjenner familier der mammaene drikker vann for å døyve sulten, slik at ungene kan få den maten familien har anledning til å kjøpe. Mange har ikke råd til å kjøpe vinterklær eller godt fottøy til barna, selv om vi nærmer oss vinter. Barna vokser, og kan naturligvis ikke bruke klær de er vokst ut av. Nå er det mange som gruer seg til en jul, der barna verken får et godt måltid eller gaver.

Barnas barnetrygd

Barnetrygden skal brukes til barna. Det blir derfor helt feil å vedta at barnetrygden skal være en del av grunnlaget for beregning av sosialtrygd. Hvis politikerne i tillegg vedtar at ordningen med gratis SFO for lavinntektsfamilier skal opphøre, og at søskenmoderasjonen på SFO skal forsvinne, slik kommunedirektøren foreslår, så forverres situasjonen alvorlig for alle dem som lever under fattigdomsgrensa. Det vil bety sosial isolasjon for mange, som ikke vil ha mulighet til å delta i barnebursdager fordi de ikke har penger til gaver. Det er de samme barna som heller ikke får delta i ulike aktiviteter som koster penger. Hvis disse familiene får ekstra månedlige kostnader på en tusenlapp eller to kan det få store konsekvenser, sier Cecilie Aas Kuhl.

LES OGSÅ: Godtar ikke kuttene i helsesektoren

Kontoen tømmes

Hun forteller at organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» jobber på idealistisk basis, og hjelper familier med mat, klær, vaskemidler, leker og andre nødvendighetsartikler. De har en egen Facebook-side der det kan søkes om hjelp anonymt. «Hjelp oss å hjelpe» henvender seg til publikum for å få inn det som det er behov for. De leverer varene på døra.

Etter at koronapandemien bredte om seg, har den økonomiske situasjonen forverret seg kraftig. Flere er blitt permittert eller arbeidsløse. Nav-penger kommer sent, og dekker ikke alltid basisbehovene. Kontoen vår er i ferd med å gå tom, og siden behovet stadig øker, er det blitt langt vanskeligere å drive frivillig hjelpearbeid. Hvis skruen skal dras enda mer til for dem som sliter økonomisk, vil heller ikke vi være i stand til å yte den ekstrahjelpen som er nødvendig for at fattige familier får hjulene til å gå rundt, sier Cecilie Aas Kuhl.

SE OVERSIKT: Dette vil kommunen kutte frem mot 2024 (+)