Nyheter

Bastøferja seiler nå førerløst mellom Moss og Horten

– I en testperiode seiler Bastø VI mellom Moss og Horten uten at noen tar i roret. Autonomifunksjonens mål er en mer forutsigbar og tryggere seilas, samt færre uhell i havn, sier Bendix Klykken. I løpet av 2021 vil for øvrig tre av Bastøferjene driftes på elektrisitet.

Bilde 1 av 2

Bendix Klykken er driftssjef i Bastø Fosen, og er så langt svært fornøyd med den nye teknologien, som er utviklet av selskapet Kongsberg Maritime.

Bedre forutsigbarhet

– Mannskapet på brua trykker nå på en knapp, så seiler skipet selvstendig, og bruker nøyaktig den tida over fjorden som vi har programmert. Dermed er det en større forutsigbarhet for passasjerene når det gjelder tidsbruken.
Det blir også en mykere innkjøring til kaia, og dette reduserer mulighetene for uhell når ferja skal legge til kai, sier Bendix Klykken.
– Fører automonifunksjonen også til mindre drivstoffbruk?
– Det er et av målene at vi skal bli mer drivstoffeffektive. Vi begynte med testingen i februar, og skal holde på til sommeren 2021. Foreløpig bruker vi like mye drivstoff som før. Men vi jobber aktivt med elektrifisering av strekningen Moss-Horten. Det bygges nå en ny ferje ved skipsverftet Sefine Shipyard i Tyrkia, som blir satt i drift neste år. Den skal ha installert autonomifunksjoner ved levering, og den skal driftes på strøm.
Både Bastø V og VI vil bli klargjort for elektrisk drift, forteller Klykken.
Teknisk Ukeblad (TU) skriver at det er rundt 36.000 ferjeavganger i året mellom Horten og Moss, med et samlet dieselforbruk på rundt 8,5 millioner liter.

Ladestasjon i Moss i 2021

Bastø Fosen, Statens vegvesen og Bastø Fosen har nylig signert en samarbeidsavtale for tilrettelegging av ladestasjon i Moss. Bendix Klykken opplyser at det vil være lademuligheter til de elektriske ferjene allerede i løpet av 2021. Det betyr at tre av fem ferjer snart vil driftes kun på elektrisitet. Ladeanlegget i Horten er finansiert av Bastø Fosen.
Havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby, sier at det har vært forhandlinger mellom de tre partene en stund.
– Moss Havn er grunneiere for havneanlegget. Statens vegvesen har bruksrett og vedlikeholdsplikt og Bastø Fosen drifter ferjene. Denne tredelingen har ført til at alle partene har vært involvert i planene om å bygge et ladeaanlegg. Bastø Fosen har konsesjon fram til 2027, og fram til det tidspunktet er det ikke krav om elektrifisering av Bastøferjene. Men rederiet har vært initiativtaker for å framskynde denne prosessen, sier havnesjefen.
Dette bekrefter Bendix Klykken, og han forteller at elektrifiseringen er en viktig del av miljøengasjementet til selskapet.

– Vinn-vinn-vinn

– Hurra! Hvis Bastøferjene blir elektrifiserte i løpet av et drøyt år, så er det raskere enn antatt. Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon. Det blir mindre CO2-utslipp og det blir billigere drivstoff for selskapet. Det er bra både for befolkningen, miljøet og for rederiet. Det er virkelig flott at det er kommet i stand en avtale om bygging av ladestasjoner som gagner miljøet, sier Benedicte Lund (MDG).

---

Bastøferjene med autonomifunksjoner

  • Moss-Horten er landets mest trafikkerte strekning, med 3,8 millioner passasjer og 1,8 millioner biler årlig.
  • Kongsberg Maritime har utviklet et autonomisystem på skip, som innebærer at styring og navigering kan gjøres automatisk, uten at noen behøver å ta i roret.
  • De nye Bastøferjene er i gang med testing av dette systemet, og det er alltid kvalifisert personell til stede på brua.
  • Kongsberg Maritime tilbyr i første rekke autonomisystemet til rederier som har fartøy med hyppige havneanløp.
  • Autonomifunksjonens mål er mer forutsigbar og tryggere seilas, samt færre uhell i havn.

---