Nyheter

Gro Lindstad – Amerikafareren

Hun har et livslangt forhold til USA. Nå har Trump gått til angrep på alt hun har kjempet for i 40 år. Det er tid for å spørre Gro Lindstad: Hva føler du nå?