Nyheter

Tolletatens grensedivisjon til Moss

Høegh Eiendom har greid å trekke nok en statlig etat til Verket i Moss. Nå skal grensedivisjonen til Tolletaten inn i M:6-bygget, med 110 arbeidsplasser.

1 av 3

– Vi er svært fornøyde med at Tolletaten har valgt å leie seg inn hos oss. Det er verdifullt for både Høegh Eiendom og for Moss by. Nå kommer det 110 nye arbeidsplasser til byen. Vi begynner å omgjøre lokalene allerede denne uka, og grensedivisjonen skal flytte inn i mars 2021, sier utleiesjef Steinar Løvdal i Høegh Eiendom.

Hovedkontor i Moss

Heidi Vildskog, opprinnelig fra Våler, er direktør i Tolletatens grensedivisjon. Hun gleder seg til få hovedkontor i Moss.
– Grensedivisjonen har ansvaret for hele den norske landegrensa; fra russergrensa i nord til Svinesund. Vi har også oppgave med å dekke den lange kyststripa. Opprettelse av grensedivisjonen er et ledd i omorganiseringen av Tolletaten, og hele denne divisjonen skal styres fra Moss. Vi vil blant annet ha operasjonsstaben her, og mange fagfolk på ulike områder som teknologi, hundeopplæring og juridisk avdeling.
– Hvorfor Moss?
– Byen ligger nær grensestasjonene på Svinesund og Ørje. Det er kort vei til Oslo, og gode kollektivforbindelser i flere retninger. Bygningen på Verket ligger også nær E6.
Mange av våre ansatte vil pendle til Moss; både fra Oslo-området, andre steder i Østfold og en del fra Vestfold og Telemark. Når det nye togsporet mellom Oslo og Moss står ferdig, vil det bli kort reisevei til hovedstaden, og det er en grei forbindelse over Oslofjorden til Vestfold. Det er mange gode grunner til å velge Moss, sier Heidi Vildskog. Som selv bor på Hvaler, og dermed blir dagpendler.
– Kommer dere til å rekruttere flere ansatte når dere kommer til Moss?
– Det kommer til å bli behov for noe nyrekruttering. Vi vil ha bedre oversikt over alle funksjoner når vi nærmer oss flyttingsdatoen.
– Er det mange av dagens ansatte som vil slutte på grunn lang pendling?
– Det er en sterk korpsånd i Tolletaten, og jeg regner med at de aller fleste blir med til Moss, sier Heidi Vildskog.

M:6-bygget

I dag er det Ö kontorfellesskap som holder til i M:6-bygget på verket. Det har vært omkring 120–140 medlemmer som har hatt sin kontorplass i den bygningen som Tolletaten skal inn i. Antallet har gått noe ned etter at det ble klart at en stor offentlig etat var på vei inn i bygget. Alle medlemmer i Ö kontorfellesskap er blitt tilbudt ny plass i Ankers Hus på Verket, der blant annet Skatteetaten holder til. Dermed får Høegh Eiendom fylt opp hele Ankers Hus når Tolletaten kommer på plass.
Utleiesjef Steinar Løvdal ser ikke bort fra at etableringen av Tolletaten på Verket kan bidra til at det også blir lettere å få Politihøgskolen til Verket. Høegh Eiendom har i flere år jobbet for å få politiets høgskole til Moss. Men dette er en vanskelig politisk prosess, der det er mange sterke interessenter. 
- Vi jobber mye opp mot de sentrale politikerne, og har slett ikke gitt opp, sier Steinar Løvdal.

– Hjertelig velkommen

Ordfører Hanne Tollerud ønsker Tolletaten hjertelig velkommen til Moss.
– Dette var en god nyhet, og jeg kommer gjerne på besøk når grrensedivisjonen er kommet på plass. Det er flott å få tilsig av mange kompetansearbeidsplasser, og forhåpentligvis blir det nyrekruttering etter hvert, noe som vil komme vår region til gode. Det svinger av Verket for tida, sier Mosseordføreren.

---

Omorganisering av Tolletaten

  • 1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.
  • Det ble bestemt at hovedkontoret for vareførselsdivisjonen plasseres i Bergen, og hovedkontoret for grensedivisjonen plasseres i Mosseområdet.
  • Grensedivisjonen har omkring 110 arbeidsplasser.
  • Høegh Eiendom presenterte sine lokaler for Tolletaten for ett år siden, og det var flere tilbydere i anbudsrunden, som Høegh Eiendom vant.
  • Grensedivisjonen, som flytter til Moss i mars-2021, har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene.
  • Grensedivisjonen dekker 2.562 km landegrense, 100.015 km kystlinje, 639 havner og 21 internasjonale flyplasser.

---