Nyheter

Meld ifra til Moss kommune - ny nettside

Mandag 12. oktober lanserte Moss kommune en ny nettside "Meld ifra", og allerede etter få timer var det registrert nær 50 meldinger fra byens innbyggere.

- Dette er et ledd i en direkte kontaktlinje mellom publikum og kommune, der folk kan melde fra om store og små problemer i sine nærområder. Det kan gjelde vei, vann, avløp, renovasjon, gatelys, parkering, parkanlegg, torg, friluftsområder og forurensning i kommunen. Meldingene vil bli behandlet i kommunens vanlige arbeidstid, forteller Inger-Lise Skartlien. Hun er leder for kommunens innbyggertorg.

Mange meldinger

Det er tydelig at denne nettsiden dekker et behov, for allerede fra de første timene haglet det med meldinger. Her er et lite knippe med eksempler:

  • Solli skole: Mangler lys fra gamle Solli Skole og et stykke på gangsti mot Hanan. Hele bakken ned fra skolen forbi kraftstasjon er mørk. Utfordrende både på morgen og kveld, for alle som benytter stien og især barn som går til/fra skole, nå som det gradvis blir mørkere.
  • Kambo: Bussholdeplass knust. Masse glasskår på fortau og holdeplass.Bråtengata: Flere hull i gata, som blir større og større.
  • Melløsbakken: Det har ikke vært lys i lyktestolpen på ca ett år. Lengre ned på stolpen er det en boks med åpne ledninger der dekselet har falt av. Det ser utrygt ut om noen skulle ta på det.
  • Bråtengata: Her er det flere hull i vegbanen.

Innbyggerinvolvering

- Moss kommune får daglig henvendelser om feil og mangler som byens innbyggere oppdager, eller irriterer seg over. Meldingene kommer på telefon, e-post, via facebook og noen ganger ved personlig oppmøte. Vi synes det er bedre at folk selv melder fra direkte på en nettside. Hvis det er tre som står i fare for å falle ned, vet varsleren nøyaktig hvor treet står. Hvis noen gatelykter har sluttet å lyse, er det fint for kommune å få rask melding, slik at driftsavdelingen kan rykke ut, og rette opp feilen, sier Inger-Lise Skartlien.
Inntil videre gjelder meldingssystemet for de ansvarsområdene som teknisk etat har ansvaret for.
- Hvis dette blir vellykket, skal vi vurdere å bruke det også på andre områder, sier Skartlien.
Hun forteller at det noen ganger kommer meldinger som gjelder fylkesveier eller områder der et statlig organ har ansvaret. Da formidler kommunen meldingen videre til rette instans.
- Er du redd for at kan komme for mange meldinger?
- Nei, hvis det er feil og mangler i gatelys, veibaner og andre viktige områder der innbyggerne ferdes, er det viktig at dette blir utbedret. Vi er en stor kommune, og da er innbyggerinvolvering viktig for at vi skal kunne ha en god standard over hele byen, sier Inger-Lise Skartlien.