Nyheter

Nå er planen for dobbeltspor mellom Haug og Seut på høring

– Vi trenger informasjon fra nærmiljøet og offentlige myndigheter for å få en best mulig plan, sier prosjektleder Ken Ove Heiberg i Bane NOR.

1 av 2

Planen for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut er nå på høring, skriver Bane NOR i en pressemelding.

De ber om innspill fra publikum før 13. november.

Les også: Østfoldinger irriterer seg over «lusekjøring» (Demokraten+)

Håper på mange innspill

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad for å gi reisende et bedre togtilbud med kortere reisetid, flere avganger og færre forsinkelser. Derfor har de utredet tre mulige korridorer for nytt dobbeltspor (korridor vest, midt og øst), og laget et forslag til kommunedelplan, heter det i pressemeldingen.

Fredrikstad bystyre og kommunestyret i Råde har vedtatt å legge planen for korridor vest på høring så du kan gi dine innspill.

– Vi trenger informasjon fra nærmiljøet og offentlige myndigheter for å få en best mulig plan. Derfor håper vi på mange innspill, sier prosjektleder Ken Ove Heiberg.

Bane NOR samler og svarer på alle innspill i en egen merknadsrapport. Innspill kan føre til endringer i planen, eller være viktig informasjon som Bane NOR kan bruke i videre planlegging (reguleringsplan).

Dette er planen

Forslag til kommunedelplan viser en korridor for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut, inkludert ny stasjon i Råde. Du finner planen, kart, fagrapporter og visualiseringer på Bane NORs nettsider.

Planene er også tilgjengelige i kommunehuset i Råde og rådhuset i Fredrikstad. 

Innspill til planen sendes du på e-post til Bane NORs postmottak (postmottak@banenor.no) eller per post til:  
Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes «Kommunedelplan Haug-Seut saksnummer 201717653». Frist for uttalelser er 13.11.2020.

Holder infomøte

Det blir holdt et digitalt informasjonsmøte torsdag 8. oktober kl. 18.00. Du finner en lenke til møtet på denne siden. Du kan også booke et møte med dem, enten digitalt eller per telefon. Send en e-post til heiken@banenor.no for å avtale tid.

Ker om prosjektet og kontaktinformasjon finner du på www.banenor.no/haug-seut

Debatt: Transporten i Østfold må gå på skinner