Nyheter

Skal spare inn 200 millioner i Moss

Kommunedirektør Hans Reidar Ness i Moss kommune varsler harde tiltak for å greie å spare inn 200 millioner kroner over en tre års periode.

Bilde 1 av 2

61 millioner kroner skal spares i sektoren Helse og Mestring. Dette kan føre til færre sykehjemsplasser og  sløyfing av søskenmoderasjon i SFO. Barnetrygden kan på nytt bli en del av grunnlaget ved beregning av sosialhjelp, noe som gir mindre penger til dem som sliter mest.

- Virkelig tøft

– Dette kommer til å bli virkelig tøft, sier Remi Sølvberg (Rødt). Han er leder av hovedutvalget for Helse og Mestring.
– Mange av forslagene rammer de svakeste i samfunnet, og det er stikk motsatt av vår politikk. Her må vi gå noen runder internt i partiet for å finne de best mulige løsningene, sier Sølvberg.

Budsjettvedtak 17. desember

I formannskapet torsdag 15 oktober skal kommunedirektøren presentere konkretisering av tiltak for budsjettet 2021. Fredag 30. oktober blir det en full budsjettgjennomgang for politikere og offentlighet. Torsdag 26. november skal Moss formannskap ha full budsjettbehandling, og det endelige budsjettet for 2021 skal vedtas i kommunestyret torsdag 17. desember.